תהילים 21
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח מזמור לדוד יהוה בעזך ישמח מלך ובישועתך מה יגיל מאד׃

2תאות לבו נתתה לו וארשת שפתיו בל מנעת סלה׃

3כי תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז׃

4חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד׃

5גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו׃

6כי תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את פניך׃

7כי המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל ימוט׃

8תמצא ידך לכל איביך ימינך תמצא שנאיך׃

9תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃

10פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם׃

11כי נטו עליך רעה חשבו מזמה בל יוכלו׃

12כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על פניהם׃

13רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 20
Top of Page
Top of Page