תהילים 124
Hebrew Bible OT and NT

1שיר המעלות לדוד לולי יהוה שהיה לנו יאמר נא ישראל׃

2לולי יהוה שהיה לנו בקום עלינו אדם׃

3אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו׃

4אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו׃

5אזי עבר על נפשנו המים הזידונים׃

6ברוך יהוה שלא נתננו טרף לשניהם׃

7נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו׃

8עזרנו בשם יהוה עשה שמים וארץ׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 123
Top of Page
Top of Page