תהילים 125
Hebrew Bible OT and NT

1שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוט לעולם ישב׃

2ירושלם הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו מעתה ועד עולם׃

3כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען לא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם׃

4היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם׃

5והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את פעלי האון שלום על ישראל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 124
Top of Page
Top of Page