תהילים 126
Hebrew Bible OT and NT

1שיר המעלות בשוב יהוה את שיבת ציון היינו כחלמים׃

2אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם אלה׃

3הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים׃

4שובה יהוה את שבותנו כאפיקים בנגב׃

5הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃

6הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נשא אלמתיו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 125
Top of Page
Top of Page