תהילים 127
Hebrew Bible OT and NT

1שיר המעלות לשלמה אם יהוה לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם יהוה לא ישמר עיר שוא שקד שומר׃

2שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא׃

3הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃

4כחצים ביד גבור כן בני הנעורים׃

5אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 126
Top of Page
Top of Page