תהילים 128
Hebrew Bible OT and NT

1שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃

2יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך׃

3אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך׃

4הנה כי כן יברך גבר ירא יהוה׃

5יברכך יהוה מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך׃

6וראה בנים לבניך שלום על ישראל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 127
Top of Page
Top of Page