תהילים 129
Hebrew Bible OT and NT

1שיר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל׃

2רבת צררוני מנעורי גם לא יכלו לי׃

3על גבי חרשו חרשים האריכו למענותם׃

4יהוה צדיק קצץ עבות רשעים׃

5יבשו ויסגו אחור כל שנאי ציון׃

6יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש׃

7שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר׃

8ולא אמרו העברים ברכת יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם יהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 128
Top of Page
Top of Page