תהילים 123
Hebrew Bible OT and NT

1שיר המעלות אליך נשאתי את עיני הישבי בשמים׃

2הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל יהוה אלהינו עד שיחננו׃

3חננו יהוה חננו כי רב שבענו בוז׃

4רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 122
Top of Page
Top of Page