תהילים 122
Hebrew Bible OT and NT

1שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך׃

2עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם׃

3ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו׃

4ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם יהוה׃

5כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד׃

6שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך׃

7יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך׃

8למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך׃

9למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 121
Top of Page
Top of Page