תהילים 121
Hebrew Bible OT and NT

1שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי׃

2עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ׃

3אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך׃

4הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל׃

5יהוה שמרך יהוה צלך על יד ימינך׃

6יומם השמש לא יככה וירח בלילה׃

7יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃

8יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 120
Top of Page
Top of Page