תהילים 120
Hebrew Bible OT and NT

1שיר המעלות אל יהוה בצרתה לי קראתי ויענני׃

2יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה׃

3מה יתן לך ומה יסיף לך לשון רמיה׃

4חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים׃

5אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר׃

6רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום׃

7אני שלום וכי אדבר המה למלחמה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 119
Top of Page
Top of Page