תהילים 116
Hebrew Bible OT and NT

1אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני׃

2כי הטה אזנו לי ובימי אקרא׃

3אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא׃

4ובשם יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי׃

5חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם׃

6שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע׃

7שובי נפשי למנוחיכי כי יהוה גמל עליכי׃

8כי חלצת נפשי ממות את עיני מן דמעה את רגלי מדחי׃

9אתהלך לפני יהוה בארצות החיים׃

10האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד׃

11אני אמרתי בחפזי כל האדם כזב׃

12מה אשיב ליהוה כל תגמולוהי עלי׃

13כוס ישועות אשא ובשם יהוה אקרא׃

14נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃

15יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו׃

16אנה יהוה כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי׃

17לך אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא׃

18נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃

19בחצרות בית יהוה בתוככי ירושלם הללו יה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 115
Top of Page
Top of Page