נחום 3
Hebrew Bible OT and NT

1הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה לא ימיש טרף׃

2קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה׃

3פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה יכשלו בגויתם׃

4מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה׃

5הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך׃

6והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי׃

7והיה כל ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך׃

8התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה אשר חיל ים מים חומתה׃

9כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך׃

10גם היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירטשו בראש כל חוצות ועל נכבדיה ידו גורל וכל גדוליה רתקו בזקים׃

11גם את תשכרי תהי נעלמה גם את תבקשי מעוז מאויב׃

12כל מבצריך תאנים עם בכורים אם ינועו ונפלו על פי אוכל׃

13הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך׃

14מי מצור שאבי לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן׃

15שם תאכלך אש תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה׃

16הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף׃

17מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה שמש זרחה ונודד ולא נודע מקומו אים׃

18נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על ההרים ואין מקבץ׃

19אין כהה לשברך נחלה מכתך כל שמעי שמעך תקעו כף עליך כי על מי לא עברה רעתך תמיד׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Nahum 2
Top of Page
Top of Page