ישעה 62
Hebrew Bible OT and NT

1למען ציון לא אחשה ולמען ירושלם לא אשקוט עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער׃

2וראו גוים צדקך וכל מלכים כבודך וקרא לך שם חדש אשר פי יהוה יקבנו׃

3והיית עטרת תפארת ביד יהוה וצנוף מלוכה בכף אלהיך׃

4לא יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא יאמר עוד שממה כי לך יקרא חפצי בה ולארצך בעולה כי חפץ יהוה בך וארצך תבעל׃

5כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלהיך׃

6על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכרים את יהוה אל דמי לכם׃

7ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלם תהלה בארץ׃

8נשבע יהוה בימינו ובזרוע עזו אם אתן את דגנך עוד מאכל לאיביך ואם ישתו בני נכר תירושך אשר יגעת בו׃

9כי מאספיו יאכלהו והללו את יהוה ומקבציו ישתהו בחצרות קדשי׃

10עברו עברו בשערים פנו דרך העם סלו סלו המסלה סקלו מאבן הרימו נס על העמים׃

11הנה יהוה השמיע אל קצה הארץ אמרו לבת ציון הנה ישעך בא הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו׃

12וקראו להם עם הקדש גאולי יהוה ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 61
Top of Page
Top of Page