ישעה 15
Hebrew Bible OT and NT

1משא מואב כי בליל שדד ער מואב נדמה כי בליל שדד קיר מואב נדמה׃

2עלה הבית ודיבן הבמות לבכי על נבו ועל מידבא מואב ייליל בכל ראשיו קרחה כל זקן גרועה׃

3בחוצתיו חגרו שק על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי׃

4ותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי מואב יריעו נפשו ירעה לו׃

5לבי למואב יזעק בריחה עד צער עגלת שלשיה כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בו כי דרך חורנים זעקת שבר יעערו׃

6כי מי נמרים משמות יהיו כי יבש חציר כלה דשא ירק לא היה׃

7על כן יתרה עשה ופקדתם על נחל הערבים ישאום׃

8כי הקיפה הזעקה את גבול מואב עד אגלים יללתה ובאר אילים יללתה׃

9כי מי דימון מלאו דם כי אשית על דימון נוספות לפליטת מואב אריה ולשארית אדמה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 14
Top of Page
Top of Page