Psalmynas 75
Lithuanian
1Dėkojame Tau, Dieve, dėkojame! Kurie šaukiasi Tavo vardo, pasakoja nuostabius Tavo darbus.

2Kai ateis mano skirtas laikas, teisiu teisingai.

3Nors žemė drebėtų ir visi gyventojai joje, Aš laikau jos stulpus.

4Aš sakau kvailiams: “Nekvailiokite!” ir nedorėliams: “Nesididžiuokite!

5Nekelkite savo rago į aukštybes, nekalbėkite įžūliai prieš Dievą”.

6Išaukštinimas neateina nei iš rytų, nei iš vakarų, nei iš pietų.

7Dievas yra teisėjas: vieną Jis pažemina, o kitą išaukština.

8Viešpats laiko rankoje taurę, pilną putojančio vyno su karčiom priemaišom. Iš jos turės gerti visi žemės piktadariai ir net mieles išsiurbti!

9Bet aš skelbsiu per amžius, giedosiu gyrių Jokūbo Dievui!

10Jis sunaikins nedorėlių puikybę ir aukštai iškels teisiųjų ragus.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 74
Top of Page
Top of Page