Antrasis laiðkas tesalonikieèiams 3
Lithuanian
1Pagaliau, broliai, melskitės už mus, kad Viešpaties žodis skintųsi kelią ir būtų pašlovintas, kaip ir pas jus, 2ir kad mes būtume išgelbėti nuo netikusių ir nedorų žmonių, nes ne visi turi tikėjimą. 3O Viešpats ištikimas; Jis sustiprins jus ir apsaugos nuo pikto. 4Mes pasitikime jumis Viešpatyje, kad vykdote ir vykdysite, ką jums įsakome. 5Viešpats telenkia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę.

6Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu įsakome jums, broliai, šalintis kiekvieno brolio, kuris tinginiauja ir nesilaiko tradicijos, gautos iš mūsų. 7Jūs patys žinote, kaip reikia sekti mumis. Mes gi pas jus netinginiavome 8ir nevalgėme kieno nors duonos dykai, bet, sunkiai triūsdami, darbavomės dieną ir naktį, kad tik neapsunkintume nė vieno iš jūsų; 9ir ne todėl, kad neturime teisės, bet norime būti jums pavyzdžiu, kad sektumėte mumis. 10Dar būdami pas jus, mes įsakėme: “Kas nenori dirbti­tenevalgo!” 11Nes mes girdime, kad kai kurie pas jus tinginiauja, nieko nedirba, tik kišasi į svetimus reikalus. 12Tokiems įsakome ir juos raginame per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną. 13O jūs, broliai, nepailskite darę gera!

14O kas nepaklustų mūsų laiško žodžiams, tokį įsidėmėkite ir nebendraukite su juo, kad susigėstų. 15Nelaikykite jo priešu, bet įspėkite kaip brolį.

16Patsai ramybės Viešpats tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais. Viešpats su jumis visais!

17Šis sveikinimas prirašytas mano, Pauliaus, ranka. Tai ženklas kiekviename laiške: taip aš rašau. 18Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis visais! Amen.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

2 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page