Tesaloniķiešiem 2 3
Latvian New Testament
1Beidzot, brāļi, lūdziet Dievu par mums, lai Dieva vārds izplatītos un tiktu pagodināts, tāpat kā pie jums, 2Un lai mēs tiktu pasargāti no nekrietnajiem un ļaunajiem cilvēkiem, jo ne jau visi ir ticīgi! 3Bet Dievs ir uzticams. Viņš mūs stiprinās un sargās no ļauna. 4Kungā mēs paļaujamies uz jums, ka jūs darāt un darīsiet to, ko mēs pavēlam. 5Bet Kungs lai vada jūsu sirdis uz Dieva mīlestību un Kristus pacietību!

6Mēs jums, brāļi, aizrādām mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūs norobežotos no katra brāļa, kas nekārtīgi dzīvo un neievēro mācību, ko tie no mums saņēmuši. 7Jo jūs paši zināt, kā jums jāseko mums, jo mēs, būdami pie jums, nebijām nekārtīgi! 8Un neviena maizi par velti neēdām, bet dienām un naktīm pūlējāmies un strādājām savu darbu, lai nevienu no jums neapgrūtinātu, 9Ne tāpēc, ka mums nebūtu tiesības uz to, bet lai mēs rādītu jums priekšzīmi, kurai jums jāseko. 10Jo arī tad, kad bijām pie jums, mēs jums aizrādījām, ka, ja kāds negrib strādāt, tas lai neēd. 11Jo mēs dzirdējām, ka daži starp jums dzīvo nekārtīgi, neko nestrādā, bet nododas nedarbiem. 12Bet tiem, kas tādi ir, mēs Kunga Jēzus Kristus vārdā pavēlam un pamudinām tos, lai viņi, mierīgi strādādami, ēstu savu maizi. 13Bet jūs, brāļi, nepiekūstiet, labu darīdami.

14Ja kāds mūsu rakstītam vārdam neklausa, to ievērojiet un nesaejieties ar viņu, lai tas tiktu apkaunots. 15Tomēr neuzskatiet to par ienaidnieku, bet pamāciet kā brāli!

16Pats miera Kungs lai dod jums mieru vienmēr un visur! Kungs lai ir ar jums visiem!

17Sveiciens ar manu, Pāvila, roku! Tāda zīme ir katrā vēstulē; tā es rakstu. 18Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums visiem! Amen.Latvian New Testament -- The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Bible Hub

2 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page