Galatians 3
Kabyle: NT
1Ay at Galasya ur nessin leṣlaḥ nsen ! Anwa i kkun-iseḥḥren kunwi iwumi i d-nessefhem akken ilaq lmut n Ɛisa Lmasiḥ ɣef wumidag ? 2?ef wayagi kan i bɣiɣ a kkun steqsiɣ : amek i wen-d-ițțunefk Ṛṛuḥ iqedsen, imi i txeddmem ayen i d-teqqaṛ ccariɛa neɣ imi teslam yerna tumnem s lexbaṛ n lxiṛ n Lmasiḥ ? 3Eɛni ixuṣṣ-ikkun leɛqel ? Amek, di tazwara tețțeklem ɣef Ṛṛuḥ iqedsen, tura tebɣam aț-țețțeklem ɣef yiman-nwen ? 4Eɛni ayen akk i tenɛețțabem iṛuḥ baṭel ? Ur ḥsiɣ ara iṛuḥ baṭel ! 5Win i wen-d-ifkan Ṛṛuḥ iqedsen, ixeddmen lbeṛhanat gar-awen, eɛni ixeddem-iten imi i tettabaɛem ccariɛa neɣ imi tumnem s lexbaṛ n lxiṛ iwumi teslam ?

6Akken yura : Ibṛahim yumen s Ṛebbi, yețkel fell-as, daymi i t-iḥseb Sidi Ṛebbi d aḥeqqi. 7Ilaq aț-țfehmem ihi, wid iteddun s liman, d nutni i d arraw n tideț n Sidna Ibṛahim. 8Si zik i d-ixebbeṛ Sidi Ṛebbi di tira iqedsen belli ad yerr leǧnas ur nelli ara n wat Isṛail d iḥeqqiyen ɣef ddemma n liman nsen, mi genna i Sidna Ibṛahim lexbaṛ-agi n lxiṛ : Leǧnas meṛṛa n ddunit ad țțubarken yis-ek ; 9ihi kra n win yumnen s Ṛebbi akken yumen yis Ibṛahim, ad ițțubarek am nețța.

10Axaṭer wid yettabaɛen ccariɛa iwakken ad țwaqeblen ɣer Ṛebbi, deɛwessu tezga fell-asen imi yura : ad ițwanɛel kra n win yettabaɛen ccariɛa, ur nxeddem ara ayen akk yuran deg-s. 11Ula d yiwen ur izmir ad yuɣal d aḥeqqi zdat Ṛebbi s ccariɛa, ayagi d ayen ibanen imi yura : Aḥeqqi ad yidir s liman. 12Abrid n ccariɛa d webrid n liman mxalafen, imi yura : d win ara ixedmen ayen akk i d-teqqaṛ ccariɛa ara yesɛun tudert n dayem. 13Lmasiḥ icufeɛ-aɣ-d si deɛwessu n ccariɛa, d nețța i gețwaneɛlen deg umkan-nneɣ ; axaṭer yura : ițwanɛel kra n win ițwaɛelqen ɣer ttejṛa. 14Ayagi yedṛa-d iwakken s Ɛisa Lmasiḥ, leǧnas ur nelli ara n wat Isṛail ad weṛten lbaṛaka i gefka Sidi Ṛebbi i Ibṛahim ; s liman ara ɣ-d ițțunefk Ṛṛuḥ iqedsen i ɣ-iwɛed Sidi Ṛebbi.

15Ay atmaten, a wen-d-fkeɣ lemtel yellan di lɛaddat-nneɣ : m'ara yexdem yiwen leɛqed akken ilaq, yiwen ur izmir a t-inkeṛ neɣ a s-yernu kra. 16Ihi, Sidi Ṛebbi yefka lemɛahda i Ibṛahim akk-d win ara d-ilalen seg-s, ( ur d-yenni ara : i wid ara d-ilalen seg-s am akken aṭas i gellan ). Di tira iqedsen yura : i win ara d-ilalen seg-k ; win i ɣef yura wayagi, d Lmasiḥ. 17Atah wayen bɣiɣ a d-iniɣ : di tazwara Sidi Ṛebbi yesbedd leɛqed akken ilaq, ccariɛa i d-yusan ṛebɛa meyya utlatin iseggasen deffir-es, ur tezmir ara aț-țemḥu leɛqed-agi, neɣ m'ulac aț-țeɣli lqima n lemɛahda n Sidi Ṛebbi. 18Lemmer si ccariɛa ara newṛet leslak, acuɣeṛ lemɛahda ? Axaṭer s lemɛahda-agi i d-ibeggen Sidi Ṛebbi ṛṛeḥma-s i Ibṛahim.

19Acuɣeṛ ihi i d-tețțunefk ccariɛa ? Tețțunefk-ed iwakken a d-tesbeggen belli nɛuṣa lumuṛ n Sidi Ṛebbi, alamma yusa-d win akken ara d ilalen si dderya n Ibṛahim iwumi d tețțunefk lemɛahda. D lmalayekkat i d-yewwin ccariɛa ɣer ufus n Sidna Musa iwakken a ț-id-issiweḍ i yemdanen. 20Sidi Ṛebbi iceggeɛ-ed amdan iwakken a d-yessiweḍ ccariɛa i wiyaḍ, meɛna ur iḥwaǧ ara amdan iwakken ad isbedd leɛqed yid-sen. 21Eɛni ccariɛa txulef lemɛahdat n Sidi Ṛebbi ? Xaṭi ! Lemmer ccariɛa tezmer a d-tefk tudert i wemdan, tili yezmer wemdan ad yuɣal d aḥeqqi zdat Ṛebbi s ccariɛa. 22Lameɛna tira iqedsen nnant-ed : ddunit meṛṛa tella seddaw tezmert n ddnub ; iwacu ? Iwakken lemɛahda n Sidi Ṛebbi aț-țețțunefk i yemdanen meṛṛa ɣef ddemma n liman-nsen di Ɛisa Lmasiḥ.

23Uqbel a d-yas lweqt i deg ara namen s Lmasiḥ, nella seddaw leḥkum n ccariɛa, armi d ass i deg i d-yedheṛ webrid n liman. 24S wakka, nețțuṛebba-d s ccariɛa armi d asmi d-yusa Lmasiḥ iwakken a ɣ-yerr d iḥeqqiyen zdat Ṛebbi s liman. 25Tura yusa-d lweqt i deg ara namen s Lmasiḥ, ifuk fell-aneɣ leḥkum n ccariɛa. 26Axaṭer tuɣalem akk d arraw n Sidi Ṛebbi s liman di Ɛisa Lmasiḥ. 27Kunwi akk yețwaɣeḍsen s yisem n Lmasiḥ, tețɛicim tudert tajḍiṭ yellan di Lmasiḥ. 28Tura ulac lxilaf ger wat Isṛail d iyunaniyen, ger waklan d iḥeṛṛiyen, ger yergazen ț-țilawin, axaṭer kunwi akk tuɣalem d yiwen di Ɛisa Lmasiḥ. 29Yerna ma tellam d ayla n Lmasiḥ, aql-ikkun si dderya n Ibṛahim, wid ara iweṛten akken i t-id-iwɛed Sidi Ṛebbi.Kabyle: NT

Bible Hub

Galatians 2
Top of Page
Top of Page