Genesis 36
Interlinear Bible
Esau's Descendants
428 [e]   1
wə·’êl·leh   1
וְאֵ֛לֶּה   1
And these [are]   1
Conj‑w | Pro‑cp   1
8435 [e]
tō·lə·ḏō·wṯ
תֹּלְד֥וֹת
the generations
N‑fpc
  
 

 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw
עֵשָׂ֖ו
of Esau
N‑proper‑ms
1931 [e]

ה֥וּא
he [is]
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
 123 [e]
’ĕ·ḏō·wm.
אֱדֽוֹם׃
Edom
N‑proper‑ms
6215 [e]   2
‘ê·śāw   2
עֵשָׂ֛ו   2
Esau   2
N‑proper‑ms   2
3947 [e]
lā·qaḥ
לָקַ֥ח
took
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
802 [e]
nā·šāw
נָשָׁ֖יו
his wives
N‑fpc | 3ms
1323 [e]
mib·bə·nō·wṯ
מִבְּנ֣וֹת
from the daughters
Prep‑m | N‑fpc
  
 
:
 
 
 3667 [e]
kə·nā·‘an;
כְּנָ֑עַן
of Canaan
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
5711 [e]
‘ā·ḏāh,
עָדָ֗ה
Adah
N‑proper‑fs
1323 [e]
baṯ-
בַּת־
the daughter
N‑fsc
356 [e]
’ê·lō·wn
אֵילוֹן֙
of Elon
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2850 [e]
ha·ḥit·tî,
הַֽחִתִּ֔י
the Hittite
Art | N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
173 [e]
’ā·ho·lî·ḇā·māh
אָהֳלִֽיבָמָה֙
Aholibamah
N‑proper‑fs
1323 [e]
baṯ-
בַּת־
the daughter
N‑fsc
  
 

 
 
 6034 [e]
‘ă·nāh,
עֲנָ֔ה
of Anah
N‑proper‑fs
1323 [e]
baṯ-
בַּת־
the daughter
N‑fsc
6649 [e]
ṣiḇ·‘ō·wn
צִבְע֖וֹן
of Zibeon
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2340 [e]
ha·ḥiw·wî.
הַֽחִוִּֽי׃
the Hivite
Art | N‑proper‑ms
853 [e]   3
wə·’eṯ-   3
וְאֶת־   3
and   3
Conj‑w | DirObjM   3
  
 

 
 
 1315 [e]
bā·śə·maṯ
בָּשְׂמַ֥ת
Basemath
N‑proper‑fs
1323 [e]
baṯ-
בַּת־
daughter
N‑fsc
  
 

 
 
 3458 [e]
yiš·mā·‘êl
יִשְׁמָעֵ֖אל
of Ishmael
N‑proper‑ms
269 [e]
’ă·ḥō·wṯ
אֲח֥וֹת
sister
N‑fsc
  
 
.
 
 
 5032 [e]
nə·ḇā·yō·wṯ.
נְבָיֽוֹת׃
of Nebajoth
N‑proper‑fs
3205 [e]   4
wat·tê·leḏ   4
וַתֵּ֧לֶד   4
And bore   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs   4
5711 [e]
‘ā·ḏāh
עָדָ֛ה
Adah
N‑proper‑fs
6215 [e]
lə·‘ê·śāw
לְעֵשָׂ֖ו
to Esau
Prep‑l | N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 464 [e]
’ĕ·lî·p̄āz;
אֱלִיפָ֑ז
Eliphaz
N‑proper‑ms
1315 [e]
ū·ḇā·śə·maṯ,
וּבָ֣שְׂמַ֔ת
and Basemath
Conj‑w | N‑proper‑fs
3205 [e]
yā·lə·ḏāh
יָלְדָ֖ה
bore
V‑Qal‑Perf‑3fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 7467 [e]
rə·‘ū·’êl.
רְעוּאֵֽל׃
Reuel
N‑proper‑ms
173 [e]   5
wə·’ā·ho·lî·ḇā·māh   5
וְאָהֳלִֽיבָמָה֙   5
and Aholibamah   5
Conj‑w | N‑proper‑fs   5
3205 [e]
yā·lə·ḏāh,
יָֽלְדָ֔ה
bore
V‑Qal‑Perf‑3fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
 
·‘·yōš
[יעיש]
Jeush
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3266 [e]
yə·‘ūš
(יְע֥וּשׁ)
Jeush
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 3281 [e]
ya‘·lām
יַעְלָ֖ם
Jaalam
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 
.
 
 
 7141 [e]
qō·raḥ;
קֹ֑רַח
Korah
N‑proper‑ms
428 [e]
’êl·leh
אֵ֚לֶּה
These [were]
Pro‑cp
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw,
עֵשָׂ֔ו
of Esau
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
who
Pro‑r
3205 [e]
yul·lə·ḏū-
יֻלְּדוּ־
were born
V‑QalPass‑Perf‑3cp
 
lōw
ל֖וֹ
to him
Prep | 3ms
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֥רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 3667 [e]
kə·nā·‘an.
כְּנָֽעַן׃
of Canaan
N‑proper‑ms
3947 [e]   6
way·yiq·qaḥ   6
וַיִּקַּ֣ח   6
And took   6
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   6
6215 [e]
‘ê·śāw
עֵשָׂ֡ו
Esau
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 802 [e]
nā·šāw
נָ֠שָׁיו
his wives
N‑fpc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 1121 [e]
bā·nāw
בָּנָ֣יו
his sons
N‑mpc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 1323 [e]
bə·nō·ṯāw
בְּנֹתָיו֮
his daughters
N‑fpc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
5315 [e]
nap̄·šō·wṯ
נַפְשׁ֣וֹת
the persons
N‑fpc
  
 

 
 
 1004 [e]
bê·ṯōw
בֵּיתוֹ֒
of his household
N‑msc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4735 [e]
miq·nê·hū
מִקְנֵ֣הוּ
his livestock
N‑msc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 929 [e]
bə·hem·tōw,
בְּהֶמְתּ֗וֹ
his animals
N‑fsc | 3ms
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵת֙
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 7075 [e]
qin·yā·nōw,
קִנְיָנ֔וֹ
his goods
N‑msc | 3ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
7408 [e]
rā·ḵaš
רָכַ֖שׁ
he had gained
V‑Qal‑Perf‑3ms
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֣רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 3667 [e]
kə·nā·‘an;
כְּנָ֑עַן
of Canaan
N‑proper‑ms
1980 [e]
way·yê·leḵ
וַיֵּ֣לֶךְ
and went
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
776 [e]
’e·reṣ,
אֶ֔רֶץ
a country
N‑fs
6440 [e]
mip·pə·nê
מִפְּנֵ֖י
away from the presence
Prep‑m | N‑cpc
3290 [e]
ya·‘ă·qōḇ
יַעֲקֹ֥ב
of Jacob
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 251 [e]
’ā·ḥîw.
אָחִֽיו׃
his brother
N‑msc | 3ms
3588 [e]   7
kî-   7
כִּֽי־   7
For   7
Conj   7
1961 [e]
hā·yāh
הָיָ֧ה
were
V‑Qal‑Perf‑3ms
7399 [e]
rə·ḵū·šām
רְכוּשָׁ֛ם
their possessions
N‑msc | 3mp
7227 [e]
rāḇ
רָ֖ב
too great
Adj‑ms
3427 [e]
miš·še·ḇeṯ
מִשֶּׁ֣בֶת
for them to dwell
Prep‑m | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 3162 [e]
yaḥ·dāw;
יַחְדָּ֑ו
together
Adv
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֨א
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
3201 [e]
yā·ḵə·lāh
יָֽכְלָ֜ה
could
V‑Qal‑Perf‑3fs
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֤רֶץ
the land
N‑fsc
4033 [e]
mə·ḡū·rê·hem
מְגֽוּרֵיהֶם֙
where they sojourned
N‑mpc | 3mp
5375 [e]
lā·śêṯ
לָשֵׂ֣את
support
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·ṯām,
אֹתָ֔ם
them
DirObjM | 3mp
6440 [e]
mip·pə·nê
מִפְּנֵ֖י
because
Prep‑m | N‑cpc
  
 
.
 
 
 4735 [e]
miq·nê·hem.
מִקְנֵיהֶֽם׃
of their livestock
N‑mpc | 3mp
3427 [e]   8
way·yê·šeḇ   8
וַיֵּ֤שֶׁב   8
So dwelt   8
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   8
6215 [e]
‘ê·śāw
עֵשָׂו֙
Esau
N‑proper‑ms
2022 [e]
bə·har
בְּהַ֣ר
in the hill country
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 8165 [e]
śê·‘îr,
שֵׂעִ֔יר
of Seir
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw
עֵשָׂ֖ו
Esau
N‑proper‑ms
1931 [e]

ה֥וּא
is
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
 123 [e]
’ĕ·ḏō·wm.
אֱדֽוֹם׃
Edom
N‑proper‑ms
428 [e]   9
wə·’êl·leh   9
וְאֵ֛לֶּה   9
And these [are]   9
Conj‑w | Pro‑cp   9
8435 [e]
tō·lə·ḏō·wṯ
תֹּלְד֥וֹת
the generations
N‑fpc
  
 

 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw
עֵשָׂ֖ו
of Esau
N‑proper‑ms
1 [e]
’ă·ḇî
אֲבִ֣י
the father
N‑msc
123 [e]
’ĕ·ḏō·wm;
אֱד֑וֹם
of Edom
N‑proper‑ms
2022 [e]
bə·har
בְּהַ֖ר
in the hill country
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 8165 [e]
śê·‘îr.
שֵׂעִֽיר׃
of Seir
N‑proper‑fs
428 [e]   10
’êl·leh   10
אֵ֖לֶּה   10
These [were]   10
Pro‑cp   10
8034 [e]
šə·mō·wṯ
שְׁמ֣וֹת
the names
N‑mpc
1121 [e]
bə·nê-
בְּנֵֽי־
of sons
N‑mpc
  
 
:
 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw;
עֵשָׂ֑ו
of Esau
N‑proper‑ms
464 [e]
’ĕ·lî·p̄az,
אֱלִיפַ֗ז
Eliphaz
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 5711 [e]
‘ā·ḏāh
עָדָה֙
of Adah
N‑proper‑fs
802 [e]
’ê·šeṯ
אֵ֣שֶׁת
the wife
N‑fsc
  
 

 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw,
עֵשָׂ֔ו
of Esau
N‑proper‑ms
7467 [e]
rə·‘ū·’êl
רְעוּאֵ֕ל
and Reuel
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 1315 [e]
bā·śə·maṯ
בָּשְׂמַ֖ת
of Basemath
N‑proper‑fs
802 [e]
’ê·šeṯ
אֵ֥שֶׁת
the wife
N‑fsc
  
 
.
 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw.
עֵשָֽׂו׃
of Esau
N‑proper‑ms
1961 [e]   11
way·yih·yū   11
וַיִּהְי֖וּ   11
And were   11
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   11
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
464 [e]
’ĕ·lî·p̄āz;
אֱלִיפָ֑ז
of Eliphaz
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8487 [e]
tê·mān
תֵּימָ֣ן
Teman
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 201 [e]
’ō·w·mār,
אוֹמָ֔ר
Omar
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6825 [e]
ṣə·p̄ōw
צְפ֥וֹ
Zepho
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1609 [e]
wə·ḡa‘·tām
וְגַעְתָּ֖ם
and Gatam
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 7073 [e]
ū·qə·naz.
וּקְנַֽז׃
and Kenaz
Conj‑w | N‑proper‑ms
8555 [e]   12
wə·ṯim·na‘   12
וְתִמְנַ֣ע ׀   12
And Timna   12
Conj‑w | N‑proper‑fs   12
1961 [e]
hā·yə·ṯāh
הָיְתָ֣ה
was
V‑Qal‑Perf‑3fs
6370 [e]
p̄î·le·ḡeš,
פִילֶ֗גֶשׁ
the concubine
N‑fs
  
 

 
 
 464 [e]
le·’ĕ·lî·p̄az
לֶֽאֱלִיפַז֙
of Eliphaz
Prep‑l | N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw,
עֵשָׂ֔ו
of Esau
N‑proper‑ms
3205 [e]
wat·tê·leḏ
וַתֵּ֥לֶד
and she bore
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
464 [e]
le·’ĕ·lî·p̄az
לֶאֱלִיפַ֖ז
to Eliphaz
Prep‑l | N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 6002 [e]
‘ă·mā·lêq;
עֲמָלֵ֑ק
Amalek
N‑proper‑ms
428 [e]
’êl·leh
אֵ֕לֶּה
these [were]
Pro‑cp
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֥י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 5711 [e]
‘ā·ḏāh
עָדָ֖ה
of Adah
N‑proper‑fs
802 [e]
’ê·šeṯ
אֵ֥שֶׁת
wife
N‑fsc
  
 
.
 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw.
עֵשָֽׂו׃
of Esau
N‑proper‑ms
428 [e]   13
wə·’êl·leh   13
וְאֵ֙לֶּה֙   13
And these [were]   13
Conj‑w | Pro‑cp   13
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
  
 
:
 
 
 7467 [e]
rə·‘ū·’êl,
רְעוּאֵ֔ל
of Reuel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5184 [e]
na·ḥaṯ
נַ֥חַת
Nahath
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2226 [e]
wā·ze·raḥ
וָזֶ֖רַח
and Zerah
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8048 [e]
šam·māh
שַׁמָּ֣ה
Shammah
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 4199 [e]
ū·miz·zāh;
וּמִזָּ֑ה
and Mizzah
Conj‑w | N‑proper‑ms
428 [e]
’êl·leh
אֵ֣לֶּ֣ה‪‬
These
Pro‑cp
1961 [e]
hā·yū,
הָי֔וּ
were
V‑Qal‑Perf‑3cp
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֥י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 1315 [e]
ḇā·śə·maṯ
בָשְׂמַ֖ת
of Basemath
N‑proper‑fs
802 [e]
’ê·šeṯ
אֵ֥שֶׁת
wife
N‑fsc
  
 
.
 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw.
עֵשָֽׂו׃
of Esau
N‑proper‑ms
428 [e]   14
wə·’êl·leh   14
וְאֵ֣לֶּה   14
And these   14
Conj‑w | Pro‑cp   14
1961 [e]
hā·yū,
הָי֗וּ
were
V‑Qal‑Perf‑3cp
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֨י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 173 [e]
’ā·ho·lî·ḇā·māh
אָהֳלִיבָמָ֧ה
of Aholibamah
N‑proper‑fs
1323 [e]
ḇaṯ-
בַת־
the daughter
N‑fsc
  
 

 
 
 6034 [e]
‘ă·nāh
עֲנָ֛ה
of Anah
N‑proper‑fs
1323 [e]
baṯ-
בַּת־
the daughter
N‑fsc
  
 

 
 
 6649 [e]
ṣiḇ·‘ō·wn
צִבְע֖וֹן
of Zibeon
N‑proper‑fs
802 [e]
’ê·šeṯ
אֵ֣שֶׁת
wife
N‑fsc
  
 

 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw;
עֵשָׂ֑ו
of Esau
N‑proper‑ms
3205 [e]
wat·tê·leḏ
וַתֵּ֣לֶד
and she bore
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
6215 [e]
lə·‘ê·śāw,
לְעֵשָׂ֔ו
to Esau
Prep‑l | N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
 
·‘·yōš
[יעיש]
 - 
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3266 [e]
yə·‘ūš
(יְע֥וּשׁ)
Jeush
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 3281 [e]
ya‘·lām
יַעְלָ֖ם
Jaalam
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 
.
 
 
 7141 [e]
qō·raḥ.
קֹֽרַח׃
Korah
N‑proper‑ms
The Chiefs of Edom
428 [e]   15
’êl·leh   15
אֵ֖לֶּה   15
These [were]   15
Pro‑cp   15
441 [e]
’al·lū·p̄ê
אַלּוּפֵ֣י
the chiefs
N‑mpc
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
of the sons
N‑mpc
  
 
:
 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw;
עֵשָׂ֑ו
of Esau
N‑proper‑ms
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֤י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 464 [e]
’ĕ·lî·p̄az
אֱלִיפַז֙
of Eliphaz
N‑proper‑ms
1060 [e]
bə·ḵō·wr
בְּכ֣וֹר
the firstborn [son]
N‑msc
  
 
:
 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw,
עֵשָׂ֔ו
of Esau were
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֤וּף
Chief
N‑msc
  
 

 
 
 8487 [e]
tê·mān
תֵּימָן֙
Teman
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֣וּף
Chief
N‑msc
  
 

 
 
 201 [e]
’ō·w·mār,
אוֹמָ֔ר
Omar
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑msc
  
 

 
 
 6825 [e]
ṣə·p̄ōw
צְפ֖וֹ
Zepho
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑msc
  
 

 
 
 7073 [e]
qə·naz.
קְנַֽז׃
Kenaz
N‑proper‑ms
441 [e]   16
’al·lūp̄-   16
אַלּֽוּף־   16
Chief   16
N‑ms   16
  
 

 
 
 7141 [e]
qō·raḥ
קֹ֛רַח
Korah
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 1609 [e]
ga‘·tām
גַּעְתָּ֖ם
Gatam
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֣וּף
[and] Chief
N‑ms
  
 
.
 
 
 6002 [e]
‘ă·mā·lêq;
עֲמָלֵ֑ק
Amalek
N‑proper‑ms
428 [e]
’êl·leh
אֵ֣לֶּה
These [were]
Pro‑cp
441 [e]
’al·lū·p̄ê
אַלּוּפֵ֤י
the chiefs
N‑mpc
464 [e]
’ĕ·lî·p̄az
אֱלִיפַז֙
of Eliphaz
N‑proper‑ms
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֣רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 123 [e]
’ĕ·ḏō·wm,
אֱד֔וֹם
of Edom
N‑proper‑ms
428 [e]
’êl·leh
אֵ֖לֶּה
these [were]
Pro‑cp
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֥י
the sons
N‑mpc
  
 
.
 
 
 5711 [e]
‘ā·ḏāh.
עָדָֽה׃
of Adah
N‑proper‑fs
428 [e]   17
wə·’êl·leh,   17
וְאֵ֗לֶּה   17
And these [were]   17
Conj‑w | Pro‑cp   17
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֤י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 7467 [e]
rə·‘ū·’êl
רְעוּאֵל֙
of Reuel
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 
:
 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw,
עֵשָׂ֔ו
of Esau
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 5184 [e]
na·ḥaṯ
נַ֙חַת֙
Nahath
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֣וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 2226 [e]
ze·raḥ,
זֶ֔רַח
Zerah
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 8048 [e]
šam·māh
שַׁמָּ֖ה
Shammah
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֣וּף
and Chief
N‑ms
  
 
.
 
 
 4199 [e]
miz·zāh;
מִזָּ֑ה
Mizzah
N‑proper‑ms
428 [e]
’êl·leh
אֵ֣לֶּה
These [were]
Pro‑cp
441 [e]
’al·lū·p̄ê
אַלּוּפֵ֤י
the chiefs
N‑mpc
7467 [e]
rə·‘ū·’êl
רְעוּאֵל֙
of Reuel
N‑proper‑ms
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֣רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 123 [e]
’ĕ·ḏō·wm,
אֱד֔וֹם
of Edom
N‑proper‑ms
428 [e]
’êl·leh
אֵ֕לֶּה
these [were]
Pro‑cp
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֥י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 1315 [e]
ḇā·śə·maṯ
בָשְׂמַ֖ת
of Basemath
N‑proper‑fs
802 [e]
’ê·šeṯ
אֵ֥שֶׁת
wife
N‑fsc
  
 
.
 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw.
עֵשָֽׂו׃
of Esau
N‑proper‑ms
428 [e]   18
wə·’êl·leh,   18
וְאֵ֗לֶּה   18
And these [were]   18
Conj‑w | Pro‑cp   18
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֤י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 173 [e]
’ā·ho·lî·ḇā·māh
אָהֳלִֽיבָמָה֙
of Aholibamah
N‑proper‑fs
802 [e]
’ê·šeṯ
אֵ֣שֶׁת
wife
N‑fsc
  
 
:
 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw,
עֵשָׂ֔ו
of Esau
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 3266 [e]
yə·‘ūš
יְע֛וּשׁ
Jeush
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 3281 [e]
ya‘·lām
יַעְלָ֖ם
Jalam
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֣וּף
and Chief
N‑ms
  
 
.
 
 
 7141 [e]
qō·raḥ;
קֹ֑רַח
Korah
N‑proper‑ms
428 [e]
’êl·leh
אֵ֣לֶּה
These [were]
Pro‑cp
441 [e]
’al·lū·p̄ê
אַלּוּפֵ֞י
the chiefs
N‑mpc
  
 

 
 
 173 [e]
’ā·ho·lî·ḇā·māh
אָֽהֳלִיבָמָ֛ה
from Oholibamah
N‑proper‑fs
1323 [e]
baṯ-
בַּת־
the daughter
N‑fsc
  
 

 
 
 6034 [e]
‘ă·nāh
עֲנָ֖ה
of Anah
N‑proper‑fs
802 [e]
’ê·šeṯ
אֵ֥שֶׁת
wife
N‑fsc
  
 
.
 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw.
עֵשָֽׂו׃
of Esau
N‑proper‑ms
428 [e]   19
’êl·leh   19
אֵ֧לֶּה   19
These [were]   19
Pro‑cp   19
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵי־
the sons
N‑mpc
  
 
--
 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw
עֵשָׂ֛ו
of Esau
N‑proper‑ms
428 [e]
wə·’êl·leh
וְאֵ֥לֶּה
and these [were]
Conj‑w | Pro‑cp
  
 
--
 
 
 441 [e]
’al·lū·p̄ê·hem
אַלּוּפֵיהֶ֖ם
their chiefs
N‑mpc | 3mp
1931 [e]

ה֥וּא
he [is]
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
 123 [e]
’ĕ·ḏō·wm.
אֱדֽוֹם׃
Edom
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
428 [e]   20
’êl·leh   20
אֵ֤לֶּה   20
These [were]   20
Pro‑cp   20
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
the sons
N‑mpc
8165 [e]
śê·‘îr
שֵׂעִיר֙
of Seir
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2752 [e]
ha·ḥō·rî,
הַחֹרִ֔י
the Horite
Art | N‑proper‑ms
3427 [e]
yō·šə·ḇê
יֹשְׁבֵ֖י
who inhabited
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
  
 
:
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
the land
Art | N‑fs
  
 

 
 
 3877 [e]
lō·w·ṭān
לוֹטָ֥ן
Lotan
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 7732 [e]
wə·šō·w·ḇāl
וְשׁוֹבָ֖ל
and Shobal
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6649 [e]
wə·ṣiḇ·‘ō·wn
וְצִבְע֥וֹן
and Zibeon
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6034 [e]
wa·‘ă·nāh.
וַעֲנָֽה׃
and Anah
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1787 [e]   21
wə·ḏi·šō·wn   21
וְדִשׁ֥וֹן   21
and Dishon   21
Conj‑w | N‑proper‑ms   21
  
 

 
 
 687 [e]
wə·’ê·ṣer
וְאֵ֖צֶר
and Ezer
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1789 [e]
wə·ḏî·šān;
וְדִישָׁ֑ן
and Dishan
Conj‑w | N‑proper‑ms
428 [e]
’êl·leh
אֵ֣לֶּה
These [were]
Pro‑cp
441 [e]
’al·lū·p̄ê
אַלּוּפֵ֧י
the chiefs
N‑mpc
  
 

 
 
 2752 [e]
ha·ḥō·rî
הַחֹרִ֛י
of the Horite
Art | N‑proper‑ms
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֥י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 8165 [e]
śê·‘îr
שֵׂעִ֖יר
of Seir
N‑proper‑ms
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֥רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 123 [e]
’ĕ·ḏō·wm.
אֱדֽוֹם׃
of Edom
N‑proper‑ms
1961 [e]   22
way·yih·yū   22
וַיִּהְי֥וּ   22
And were   22
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   22
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵי־
the sons
N‑mpc
3877 [e]
lō·w·ṭān
לוֹטָ֖ן
of Lotan
N‑proper‑ms
2753 [e]
ḥō·rî
חֹרִ֣י
Hori
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1967 [e]
wə·hê·mām;
וְהֵימָ֑ם
and Hemam
Conj‑w | N‑proper‑ms
269 [e]
wa·’ă·ḥō·wṯ
וַאֲח֥וֹת
and sister
Conj‑w | N‑fsc
3877 [e]
lō·w·ṭān
לוֹטָ֖ן
of Lotan
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 8555 [e]
tim·nā‘.
תִּמְנָֽע׃
[was] Timna
N‑proper‑fs
428 [e]   23
wə·’êl·leh   23
וְאֵ֙לֶּה֙   23
And these [were]   23
Conj‑w | Pro‑cp   23
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
  
 
:
 
 
 7732 [e]
šō·w·ḇāl,
שׁוֹבָ֔ל
of Shobal
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5935 [e]
‘al·wān
עַלְוָ֥ן
Alvan
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4506 [e]
ū·mā·na·ḥaṯ
וּמָנַ֖חַת
and Manahath
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5858 [e]
wə·‘ê·ḇāl;
וְעֵיבָ֑ל
and Ebal
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8195 [e]
šə·p̄ōw
שְׁפ֖וֹ
Shepho
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 208 [e]
wə·’ō·w·nām.
וְאוֹנָֽם׃
and Onam
Conj‑w | N‑proper‑ms
428 [e]   24
wə·’êl·leh   24
וְאֵ֥לֶּה   24
And these [were]   24
Conj‑w | Pro‑cp   24
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
the sons
N‑mpc
  
 
:
 
 
 6649 [e]
ṣiḇ·‘ō·wn
צִבְע֖וֹן
of Zibeon
N‑proper‑fs
345 [e]
wə·’ay·yāh
וְאַיָּ֣ה
both Aiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 6034 [e]
wa·‘ă·nāh;
וַעֲנָ֑ה
and Anah
Conj‑w | N‑proper‑ms
1931 [e]

ה֣וּא
He [was]
Pro‑3ms
6034 [e]
‘ă·nāh,
עֲנָ֗ה
the Anah
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
who
Pro‑r
4672 [e]
mā·ṣā
מָצָ֤א
found
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3222 [e]
hay·yê·mim
הַיֵּמִם֙
the water
Art | N‑mp
  
 

 
 
 4057 [e]
bam·miḏ·bār,
בַּמִּדְבָּ֔ר
in the wilderness
Prep‑b, Art | N‑ms
7462 [e]
bir·‘ō·ṯōw
בִּרְעֹת֥וֹ
as he pastured
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2543 [e]
ha·ḥă·mō·rîm
הַחֲמֹרִ֖ים
the donkeys
Art | N‑mp
6649 [e]
lə·ṣiḇ·‘ō·wn
לְצִבְע֥וֹן
of Zibeon
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1 [e]
’ā·ḇîw.
אָבִֽיו׃
his father
N‑msc | 3ms
428 [e]   25
wə·’êl·leh   25
וְאֵ֥לֶּה   25
And these [were]   25
Conj‑w | Pro‑cp   25
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
the sons
N‑mpc
6034 [e]
‘ă·nāh
עֲנָ֖ה
of Anah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1787 [e]
di·šōn;
דִּשֹׁ֑ן
Dishon
N‑proper‑ms
173 [e]
wə·’ā·ho·lî·ḇā·māh
וְאָהֳלִיבָמָ֖ה
and Oholibamah
Conj‑w | N‑proper‑fs
1323 [e]
baṯ-
בַּת־
daughter
N‑fsc
  
 
.
 
 
 6034 [e]
‘ă·nāh.
עֲנָֽה׃
of Anah
N‑proper‑ms
428 [e]   26
wə·’êl·leh   26
וְאֵ֖לֶּה   26
And these [were]   26
Conj‑w | Pro‑cp   26
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
  
 
:
 
 
 1789 [e]
ḏî·šān;
דִישָׁ֑ן
of Dishan
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2533 [e]
ḥem·dān
חֶמְדָּ֥ן
Hemdan
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 790 [e]
wə·’eš·bān
וְאֶשְׁבָּ֖ן
and Eshban
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3506 [e]
wə·yiṯ·rān
וְיִתְרָ֥ן
and Ithran
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 3763 [e]
ū·ḵə·rān.
וּכְרָֽן׃
and Cheran
Conj‑w | N‑proper‑ms
428 [e]   27
’êl·leh   27
אֵ֖לֶּה   27
These [were]   27
Pro‑cp   27
1121 [e]
bə·nê-
בְּנֵי־
the sons
N‑mpc
  
 
:
 
 
 687 [e]
’ê·ṣer;
אֵ֑צֶר
of Ezer
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1092 [e]
bil·hān
בִּלְהָ֥ן
Bilhan
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2190 [e]
wə·za·‘ă·wān
וְזַעֲוָ֖ן
and Zaavan
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 6130 [e]
wa·‘ă·qān.
וַעֲקָֽן׃
and Akan
Conj‑w | N‑proper‑ms
428 [e]   28
’êl·leh   28
אֵ֥לֶּה   28
These [were]   28
Pro‑cp   28
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
the sons
N‑mpc
  
 
:
 
 
 1789 [e]
ḏî·šān
דִישָׁ֖ן
of Dishan
N‑proper‑ms
5780 [e]
‘ūṣ
ע֥וּץ
Uz
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 765 [e]
wa·’ă·rān.
וַאֲרָֽן׃
and Aran
Conj‑w | N‑proper‑ms
428 [e]   29
’êl·leh   29
אֵ֖לֶּה   29
These [were]   29
Pro‑cp   29
441 [e]
’al·lū·p̄ê
אַלּוּפֵ֣י
the chiefs
N‑mpc
  
 
:
 
 
 2752 [e]
ha·ḥō·rî;
הַחֹרִ֑י
of the Horite
Art | N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֤וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 3877 [e]
lō·w·ṭān
לוֹטָן֙
Lotan
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֣וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 7732 [e]
šō·w·ḇāl,
שׁוֹבָ֔ל
Shobal
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 6649 [e]
ṣiḇ·‘ō·wn
צִבְע֖וֹן
Zibeon
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 6034 [e]
‘ă·nāh.
עֲנָֽה׃
Anah
N‑proper‑ms
441 [e]   30
’al·lūp̄   30
אַלּ֥וּף   30
Chief   30
N‑ms   30
  
 

 
 
 1787 [e]
di·šōn
דִּשֹׁ֛ן
Dishon
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 687 [e]
’ê·ṣer
אֵ֖צֶר
Ezer
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֣וּף
and Chief
N‑ms
  
 
.
 
 
 1789 [e]
dî·šān;
דִּישָׁ֑ן
Dishan
N‑proper‑ms
428 [e]
’êl·leh
אֵ֣לֶּה
These [were]
Pro‑cp
441 [e]
’al·lū·p̄ê
אַלּוּפֵ֧י
the chiefs
N‑mpc
  
 

 
 
 2753 [e]
ha·ḥō·rî
הַחֹרִ֛י
of the Horite
Art | N‑proper‑ms
441 [e]
lə·’al·lu·p̄ê·hem
לְאַלֻּפֵיהֶ֖ם
according to their chiefs
Prep‑l | N‑mpc | 3mp
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֥רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 8165 [e]
śê·‘îr.
שֵׂעִֽיר׃
of Seir
N‑proper‑fs
 

פ
 - 
Punc
The Kings of Edom
428 [e]   31
wə·’êl·leh   31
וְאֵ֙לֶּה֙   31
And these [were]   31
Conj‑w | Pro‑cp   31
4428 [e]
ham·mə·lā·ḵîm,
הַמְּלָכִ֔ים
the kings
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
who
Pro‑r
4427 [e]
mā·lə·ḵū
מָלְכ֖וּ
reigned
V‑Qal‑Perf‑3cp
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֣רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 123 [e]
’ĕ·ḏō·wm;
אֱד֑וֹם
of Edom
N‑proper‑ms
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֥י
before
Prep‑l | N‑cpc
4427 [e]
mə·lāḵ-
מְלָךְ־
there reigned
V‑Qal‑Inf
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֖לֶךְ
any king reigned
N‑ms
1121 [e]
liḇ·nê
לִבְנֵ֥י
over the sons
Prep‑l | N‑mpc
  
 
:
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
of Israel
N‑proper‑ms
4427 [e]   32
way·yim·lōḵ   32
וַיִּמְלֹ֣ךְ   32
and reigned   32
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   32
123 [e]
be·’ĕ·ḏō·wm,
בֶּאֱד֔וֹם
in Edom
Prep‑b | N‑proper‑ms
1106 [e]
be·la‘
בֶּ֖לַע
Bela
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 1160 [e]
bə·‘ō·wr;
בְּע֑וֹר
of Beor
N‑proper‑ms
8034 [e]
wə·šêm
וְשֵׁ֥ם
and the name
Conj‑w | N‑msc
5892 [e]
‘î·rōw
עִיר֖וֹ
of his city [was]
N‑fsc | 3ms
  
 
.
 
 
 1838 [e]
din·hā·ḇāh.
דִּנְהָֽבָה׃
Dinhabah
N‑proper‑fs
4191 [e]   33
way·yā·māṯ   33
וַיָּ֖מָת   33
And when died   33
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   33
  
 

 
 
 1106 [e]
bā·la‘;
בָּ֑לַע
Bela
N‑proper‑ms
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֣ךְ
then reigned
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 8478 [e]
taḥ·tāw,
תַּחְתָּ֔יו
in his place
Prep | 3ms
3103 [e]
yō·w·ḇāḇ
יוֹבָ֥ב
Jobab
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
2226 [e]
ze·raḥ
זֶ֖רַח
of Zerah
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1224 [e]
mib·bā·ṣə·rāh.
מִבָּצְרָֽה׃
of Bozrah
Prep‑m | N‑proper‑fs
4191 [e]   34
way·yā·māṯ   34
וַיָּ֖מָת   34
And when died   34
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   34
  
 

 
 
 3103 [e]
yō·w·ḇāḇ;
יוֹבָ֑ב
Jobab
N‑proper‑ms
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֣ךְ
then reigned
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 8478 [e]
taḥ·tāw,
תַּחְתָּ֔יו
in his place
Prep | 3ms
2367 [e]
ḥu·šām
חֻשָׁ֖ם
Husham
N‑proper‑ms
776 [e]
mê·’e·reṣ
מֵאֶ֥רֶץ
of the land
Prep‑m | N‑fsc
  
 
.
 
 
 8489 [e]
hat·tê·mā·nî.
הַתֵּימָנִֽי׃
of the Temanite
Art | N‑proper‑ms
4191 [e]   35
way·yā·māṯ   35
וַיָּ֖מָת   35
And when died   35
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   35
  
 

 
 
 2367 [e]
ḥu·šām;
חֻשָׁ֑ם
Husham
N‑proper‑ms
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֨ךְ
then reigned
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
8478 [e]
taḥ·tāw
תַּחְתָּ֜יו
in his place
Prep | 3ms
1908 [e]
hă·ḏaḏ
הֲדַ֣ד
Hadad
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 911 [e]
bə·ḏaḏ,
בְּדַ֗ד
of Bedad
N‑proper‑ms
5221 [e]
ham·mak·keh
הַמַּכֶּ֤ה
who attacked
Art | V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4080 [e]
miḏ·yān
מִדְיָן֙
Midian
N‑proper‑ms
7704 [e]
biś·ḏêh
בִּשְׂדֵ֣ה
in the field
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 4124 [e]
mō·w·’āḇ,
מוֹאָ֔ב
of Moab
N‑proper‑fs
8034 [e]
wə·šêm
וְשֵׁ֥ם
and the name
Conj‑w | N‑msc
5892 [e]
‘î·rōw
עִיר֖וֹ
of his city [was]
N‑fsc | 3ms
  
 
.
 
 
 5762 [e]
‘ă·wîṯ.
עֲוִֽית׃
Avith
N‑proper‑fs
4191 [e]   36
way·yā·māṯ   36
וַיָּ֖מָת   36
And when died   36
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   36
  
 

 
 
 1908 [e]
hă·ḏāḏ;
הֲדָ֑ד
Hadad
N‑proper‑ms
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֣ךְ
then reigned
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 8478 [e]
taḥ·tāw,
תַּחְתָּ֔יו
in his place
Prep | 3ms
8072 [e]
śam·lāh
שַׂמְלָ֖ה
Samlah
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 4957 [e]
mim·maś·rê·qāh.
מִמַּשְׂרֵקָֽה׃
of Masrekah
Prep‑m | N‑proper‑fs
4191 [e]   37
way·yā·māṯ   37
וַיָּ֖מָת   37
And when died   37
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   37
  
 

 
 
 8072 [e]
śam·lāh;
שַׂמְלָ֑ה
Samlah
N‑proper‑ms
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֣ךְ
then reigned
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
8478 [e]
taḥ·tāw,
תַּחְתָּ֔יו
in his place
Prep | 3ms
7586 [e]
šā·’ūl
שָׁא֖וּל
Saul
N‑proper‑ms
7344 [e]
mê·rə·ḥō·ḇō·wṯ
מֵרְחֹב֥וֹת
of Rehoboth
Prep‑m | N‑proper‑fs
  
 
.
 
 
 5104 [e]
han·nā·hār.
הַנָּהָֽר׃
[by] the river
Art | N‑ms
4191 [e]   38
way·yā·māṯ   38
וַיָּ֖מָת   38
And when died   38
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   38
  
 

 
 
 7586 [e]
šā·’ūl;
שָׁא֑וּל
Saul
N‑proper‑ms
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֣ךְ
then and reigned
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
8478 [e]
taḥ·tāw,
תַּחְתָּ֔יו
in his place
Prep | 3ms
 
ba·‘al
בַּ֥עַל
 - 
Prep
1177 [e]
ḥā·nān
חָנָ֖ן
Baal-hanan
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 
.
 
 
 5907 [e]
‘aḵ·bō·wr.
עַכְבּֽוֹר׃
of Achbor
N‑proper‑ms
4191 [e]   39
way·yā·māṯ   39
וַיָּמָת֮   39
And when died   39
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   39
 
ba·‘al
בַּ֣עַל
 - 
Prep
1177 [e]
ḥā·nān
חָנָ֣ן
Baal-hanan
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 5907 [e]
‘aḵ·bō·wr
עַכְבּוֹר֒
of Achbor
N‑proper‑ms
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֤ךְ
then reigned
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
8478 [e]
taḥ·tāw
תַּחְתָּיו֙
in his place
Prep | 3ms
  
 

 
 
 1924 [e]
hă·ḏar,
הֲדַ֔ר
Hadar
N‑proper‑ms
8034 [e]
wə·šêm
וְשֵׁ֥ם
and the name
Conj‑w | N‑msc
5892 [e]
‘î·rōw
עִיר֖וֹ
of his city [was]
N‑fsc | 3ms
  
 

 
 
 6464 [e]
pā·‘ū;
פָּ֑עוּ
Pau
N‑proper‑fs
8034 [e]
wə·šêm
וְשֵׁ֨ם
and name [was]
Conj‑w | N‑msc
802 [e]
’iš·tōw
אִשְׁתּ֤וֹ
of His wife
N‑fsc | 3ms
  
 

 
 
 4105 [e]
mə·hê·ṭaḇ·’êl
מְהֵֽיטַבְאֵל֙
Mehetabel
N‑proper‑fs
1323 [e]
baṯ-
בַּת־
the daughter
N‑fsc
  
 

 
 
 4308 [e]
maṭ·rêḏ,
מַטְרֵ֔ד
of Matred
N‑proper‑fs
1323 [e]
baṯ
בַּ֖ת
the daughter
N‑fsc
 

מֵ֥י
of
Prep
  
 
.
 
 
 4314 [e]
zā·hāḇ.
זָהָֽב׃
Mezahab
N‑proper‑ms
428 [e]   40
wə·’êl·leh   40
וְ֠אֵלֶּה   40
And these [were]   40
Conj‑w | Pro‑cp   40
8034 [e]
šə·mō·wṯ
שְׁמ֞וֹת
the names
N‑mpc
441 [e]
’al·lū·p̄ê
אַלּוּפֵ֤י
of the chiefs
N‑mpc
  
 

 
 
 6215 [e]
‘ê·śāw
עֵשָׂו֙
of Esau
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4940 [e]
lə·miš·pə·ḥō·ṯām,
לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם
according to their families
Prep‑l | N‑fpc | 3mp
  
 

 
 
 4725 [e]
lim·qō·mō·ṯām
לִמְקֹמֹתָ֖ם
and their places
Prep‑l | N‑mpc | 3mp
  
 
:
 
 
 8034 [e]
biš·mō·ṯām;
בִּשְׁמֹתָ֑ם
by their names
Prep‑b | N‑mpc | 3mp
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 8555 [e]
tim·nā‘
תִּמְנָ֛ע
Timna
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 5933 [e]
‘al·wāh
עַֽלְוָ֖ה
Alvah
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 3509 [e]
yə·ṯêṯ.
יְתֵֽת׃
Jetheth
N‑proper‑ms
441 [e]   41
’al·lūp̄   41
אַלּ֧וּף   41
Chief   41
N‑ms   41
  
 

 
 
 173 [e]
’ā·ho·lî·ḇā·māh
אָהֳלִיבָמָ֛ה
Aholibamah
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 425 [e]
’ê·lāh
אֵלָ֖ה
Elah
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 6373 [e]
pî·nōn.
פִּינֹֽן׃
Pinon
N‑proper‑ms
441 [e]   42
’al·lūp̄   42
אַלּ֥וּף   42
Chief   42
N‑ms   42
  
 

 
 
 7073 [e]
qə·naz
קְנַ֛ז
Kenaz
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 8487 [e]
tê·mān
תֵּימָ֖ן
Teman
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֥וּף
Chief
N‑ms
  
 

 
 
 4014 [e]
miḇ·ṣār.
מִבְצָֽר׃
Mibzar
N‑proper‑ms
441 [e]   43
’al·lūp̄   43
אַלּ֥וּף   43
Chief   43
N‑ms   43
  
 

 
 
 4025 [e]
maḡ·dî·’êl
מַגְדִּיאֵ֖ל
Magdiel
N‑proper‑ms
441 [e]
’al·lūp̄
אַלּ֣וּף
and Chief
N‑ms
  
 
.
 
 
 5902 [e]
‘î·rām;
עִירָ֑ם
Iram
N‑proper‑ms
428 [e]
’êl·leh
אֵ֣לֶּה ׀
These [were]
Pro‑cp
441 [e]
’al·lū·p̄ê
אַלּוּפֵ֣י
the chiefs
N‑mpc
  
 

 
 
 123 [e]
’ĕ·ḏō·wm,
אֱד֗וֹם
of Edom
N‑proper‑ms
4186 [e]
lə·mō·šə·ḇō·ṯām
לְמֹֽשְׁבֹתָם֙
according to their settlements
Prep‑l | N‑mpc | 3mp
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֣רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 272 [e]
’ă·ḥuz·zā·ṯām,
אֲחֻזָּתָ֔ם
of their possession
N‑fsc | 3mp
1931 [e]

ה֥וּא
Was
Pro‑3ms
6215 [e]
‘ê·śāw
עֵשָׂ֖ו
Esau
N‑proper‑ms
1 [e]
’ă·ḇî
אֲבִ֥י
the father
N‑msc
  
 
.
 
 
 123 [e]
’ĕ·ḏō·wm.
אֱדֽוֹם׃
of Edom
N‑proper‑ms
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Genesis 35
Top of Page
Top of Page