Genesis 1
Interlinear Bible
The Beginning
7225 [e]   1
bə·rê·šîṯ   1
בְּרֵאשִׁ֖ית   1
In the beginning   1
Prep‑b | N‑fs   1
1254 [e]
bā·rā
בָּרָ֣א
created
V‑Qal‑Perf‑3ms
430 [e]
’ĕ·lō·hîm;
אֱלֹהִ֑ים
God
N‑mp
853 [e]
’êṯ
אֵ֥ת
 - 
DirObjM
8064 [e]
haš·šā·ma·yim
הַשָּׁמַ֖יִם
the heavens
Art | N‑mp
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֥ת
and
Conj‑w | DirObjM
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
the earth
Art | N‑fs
776 [e]   2
wə·hā·’ā·reṣ,   2
וְהָאָ֗רֶץ   2
And the earth   2
Conj‑w, Art | N‑fs   2
1961 [e]
hā·yə·ṯāh
הָיְתָ֥ה
was
V‑Qal‑Perf‑3fs
  
 

 
 
 8414 [e]
ṯō·hū
תֹ֙הוּ֙
formless
N‑ms
  
 

 
 
 922 [e]
wā·ḇō·hū,
וָבֹ֔הוּ
and void
Conj‑w | N‑ms
2822 [e]
wə·ḥō·šeḵ
וְחֹ֖שֶׁךְ
and darkness
Conj‑w | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
[was] over
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֣י
the face
N‑cpc
  
 
.
 
 
 8415 [e]
ṯə·hō·wm;
תְה֑וֹם
of the deep
N‑cs
7307 [e]
wə·rū·aḥ
וְר֣וּחַ
And the Spirit
Conj‑w | N‑csc
430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
of God
N‑mp
7363 [e]
mə·ra·ḥe·p̄eṯ
מְרַחֶ֖פֶת
was hovering
V‑Piel‑Prtcpl‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֥י
the face
N‑cpc
  
 
.
 
 
 4325 [e]
ham·mā·yim.
הַמָּֽיִם׃
of the waters
Art | N‑mp
The First Day: Light
559 [e]   3
way·yō·mer   3
וַיֹּ֥אמֶר   3
And said   3
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   3
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
N‑mp
1961 [e]
yə·hî
יְהִ֣י
let there be
V‑Qal‑Imperf.Jus‑3ms
  
 

 
 
 216 [e]
’ō·wr;
א֑וֹר
light
N‑cs
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and there was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 216 [e]
’ō·wr.
אֽוֹר׃
light
N‑cs
7200 [e]   4
way·yar   4
וַיַּ֧רְא   4
And saw   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   4
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֛ים
God
N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 216 [e]
hā·’ō·wr
הָא֖וֹר
the light
Art | N‑cs
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
  
 

 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ;
ט֑וֹב
[it was] good
Adj‑ms
914 [e]
way·yaḇ·dêl
וַיַּבְדֵּ֣ל
and divided
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
God
N‑mp
996 [e]
bên
בֵּ֥ין
between
Prep
216 [e]
hā·’ō·wr
הָא֖וֹר
the light
Art | N‑cs
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֥ין
and between
Conj‑w | Prep
  
 
.
 
 
 2822 [e]
ha·ḥō·šeḵ.
הַחֹֽשֶׁךְ׃
the darkness
Art | N‑ms
7121 [e]   5
way·yiq·rā   5
וַיִּקְרָ֨א   5
And called   5
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   5
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֤ים ׀
God
N‑mp
216 [e]
lā·’ō·wr
לָאוֹר֙
the light
Prep‑l, Art | N‑cs
  
 

 
 
 3117 [e]
yō·wm,
י֔וֹם
day
N‑ms
2822 [e]
wə·la·ḥō·šeḵ
וְלַחֹ֖שֶׁךְ
and the darkness
Conj‑w, Prep‑l, Art | N‑ms
7121 [e]
qā·rā
קָ֣רָא
He called
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 3915 [e]
lā·yə·lāh;
לָ֑יְלָה
night
N‑ms
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
And there was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
6153 [e]
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
evening
N‑ms
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and there was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 1242 [e]
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
morning
N‑ms
3117 [e]
yō·wm
י֥וֹם
day
N‑ms
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
the first
Number‑ms
 

פ
 - 
Punc
The Second Day: Firmament
559 [e]   6
way·yō·mer   6
וַיֹּ֣אמֶר   6
And said   6
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   6
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
God
N‑mp
1961 [e]
yə·hî
יְהִ֥י
let there be
V‑Qal‑Imperf.Jus‑3ms
7549 [e]
rā·qî·a‘
רָקִ֖יעַ
a firmament
N‑ms
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֣וֹךְ
in the midst
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 4325 [e]
ham·mā·yim;
הַמָּ֑יִם
of the waters
Art | N‑mp
1961 [e]
wî·hî
וִיהִ֣י
and let it
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Jus‑3ms
914 [e]
maḇ·dîl,
מַבְדִּ֔יל
divide
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
996 [e]
bên
בֵּ֥ין
between
Prep
4325 [e]
ma·yim
מַ֖יִם
the waters
N‑mp
  
 
.
 
 
 4325 [e]
lā·mā·yim.
לָמָֽיִם׃
[and] the waters
Prep‑l | N‑mp
6213 [e]   7
way·ya·‘aś   7
וַיַּ֣עַשׂ   7
So made   7
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   7
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֮
God
N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 7549 [e]
hā·rā·qî·a‘
הָרָקִיעַ֒
the firmament
Art | N‑ms
914 [e]
way·yaḇ·dêl,
וַיַּבְדֵּ֗ל
and He divided
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
996 [e]
bên
בֵּ֤ין
between
Prep
4325 [e]
ham·ma·yim
הַמַּ֙יִם֙
the waters
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֙
that [were]
Pro‑r
8478 [e]
mit·ta·ḥaṯ
מִתַּ֣חַת
under
Prep‑m
  
 

 
 
 7549 [e]
lā·rā·qî·a‘,
לָרָקִ֔יעַ
the firmament
Prep‑l, Art | N‑ms
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
and
Conj‑w | Prep
4325 [e]
ham·ma·yim,
הַמַּ֔יִם
the waters
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֖ר
that [were]
Pro‑r
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֣ל
above
Prep‑m
  
 

 
 
 7549 [e]
lā·rā·qî·a‘;
לָרָקִ֑יעַ
the firmament
Prep‑l, Art | N‑ms
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and it was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 3651 [e]
ḵên.
כֵֽן׃
so
Adv
7121 [e]   8
way·yiq·rā   8
וַיִּקְרָ֧א   8
And called   8
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   8
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֛ים
God
N‑mp
7549 [e]
lā·rā·qî·a‘
לָֽרָקִ֖יעַ
the firmament
Prep‑l, Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 8064 [e]
šā·mā·yim;
שָׁמָ֑יִם
sky
N‑mp
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
And there was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
6153 [e]
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
evening
N‑ms
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and there was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 1242 [e]
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
morning
N‑ms
3117 [e]
yō·wm
י֥וֹם
day
N‑ms
  
 
.
 
 
 8145 [e]
šê·nî.
שֵׁנִֽי׃
the second
Number‑oms
 

פ
 - 
Punc
The Third Day: Dry Ground
559 [e]   9
way·yō·mer   9
וַיֹּ֣אמֶר   9
And said   9
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   9
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
God
N‑mp
6960 [e]
yiq·qā·wū
יִקָּו֨וּ
let be gathered together
V‑Nifal‑Imperf‑3mp
4325 [e]
ham·ma·yim
הַמַּ֜יִם
the waters
Art | N‑mp
8478 [e]
mit·ta·ḥaṯ
מִתַּ֤חַת
under
Prep‑m
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim
הַשָּׁמַ֙יִם֙
the heavens
Art | N‑mp
413 [e]
’el-
אֶל־
into
Prep
4725 [e]
mā·qō·wm
מָק֣וֹם
place
N‑ms
  
 

 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֔ד
one
Number‑ms
7200 [e]
wə·ṯê·rā·’eh
וְתֵרָאֶ֖ה
and let appear
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjImperf‑3fs
  
 

 
 
 3004 [e]
hay·yab·bā·šāh;
הַיַּבָּשָׁ֑ה
the dry [land]
Art | N‑fs
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and it was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 3651 [e]
ḵên.
כֵֽן׃
so
Adv
7121 [e]   10
way·yiq·rā   10
וַיִּקְרָ֨א   10
And called   10
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   10
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֤ים ׀
God
N‑mp
3004 [e]
lay·yab·bā·šāh
לַיַּבָּשָׁה֙
the dry [land]
Prep‑l, Art | N‑fs
  
 

 
 
 776 [e]
’e·reṣ,
אֶ֔רֶץ
Earth
N‑fs
4723 [e]
ū·lə·miq·wêh
וּלְמִקְוֵ֥ה
and the collection
Conj‑w, Prep‑l | N‑msc
4325 [e]
ham·ma·yim
הַמַּ֖יִם
of the waters
Art | N‑mp
7121 [e]
qā·rā
קָרָ֣א
He called
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 3220 [e]
yam·mîm;
יַמִּ֑ים
Seas
N‑mp
7200 [e]
way·yar
וַיַּ֥רְא
And saw
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
N‑mp
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
  
 
.
 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
[it was] good
Adj‑ms
559 [e]   11
way·yō·mer   11
וַיֹּ֣אמֶר   11
And said   11
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   11
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
God
N‑mp
1876 [e]
taḏ·šê
תַּֽדְשֵׁ֤א
let bring forth
V‑Hifil‑Imperf.Jus‑3fs
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֙רֶץ֙
the earth
Art | N‑fs
  
 

 
 
 1877 [e]
de·še,
דֶּ֔שֶׁא
grass
N‑ms
6212 [e]
‘ê·śeḇ
עֵ֚שֶׂב
the herb
N‑ms
2232 [e]
maz·rî·a‘
מַזְרִ֣יעַ
[that] yields
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
2233 [e]
ze·ra‘,
זֶ֔רַע
seed
N‑ms
  
 

 
 
 6086 [e]
‘êṣ
עֵ֣ץ
[and] the tree
N‑msc
6529 [e]
pə·rî
פְּרִ֞י
fruit
N‑ms
6213 [e]
‘ō·śeh
עֹ֤שֶׂה
[that] yields
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
6529 [e]
pə·rî
פְּרִי֙
fruit
N‑ms
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nōw,
לְמִינ֔וֹ
according to its kind
Prep‑l | N‑msc | 3ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
whose
Pro‑r
2233 [e]
zar·‘ōw-
זַרְעוֹ־
seed [is]
N‑msc | 3ms
 
ḇōw
ב֖וֹ
in itself
Prep | 3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
the earth
Art | N‑fs
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and it was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 3651 [e]
ḵên.
כֵֽן׃
so
Adv
3318 [e]   12
wat·tō·w·ṣê   12
וַתּוֹצֵ֨א   12
And brought forth   12
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3fs   12
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֜רֶץ
the earth
Art | N‑fs
  
 

 
 
 1877 [e]
de·še
דֶּ֠שֶׁא
grass
N‑ms
6212 [e]
‘ê·śeḇ
עֵ֣שֶׂב
the herb
N‑ms
2232 [e]
maz·rî·a‘
מַזְרִ֤יעַ
[that] yields
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
2233 [e]
ze·ra‘
זֶ֙רַע֙
seed
N‑ms
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hū,
לְמִינֵ֔הוּ
according to its kind
Prep‑l | N‑msc | 3ms
6086 [e]
wə·‘êṣ
וְעֵ֧ץ
and the tree
Conj‑w | N‑ms
6213 [e]
‘ō·śeh-
עֹֽשֶׂה־
[that] yields
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 6529 [e]
pə·rî
פְּרִ֛י
fruit
N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
whose
Pro‑r
2233 [e]
zar·‘ōw-
זַרְעוֹ־
seed [is]
N‑msc | 3ms
 
ḇōw
ב֖וֹ
in itself
Prep | 3ms
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hū;
לְמִינֵ֑הוּ
according to its kind
Prep‑l | N‑msc | 3ms
7200 [e]
way·yar
וַיַּ֥רְא
and saw
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
N‑mp
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
  
 
.
 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
[it was] good
Adj‑ms
1961 [e]   13
way·hî-   13
וַֽיְהִי־   13
And there was   13
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   13
6153 [e]
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
evening
N‑ms
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and there was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 1242 [e]
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
morning
N‑ms
3117 [e]
yō·wm
י֥וֹם
day
N‑ms
  
 
.
 
 
 7992 [e]
šə·lî·šî.
שְׁלִישִֽׁי׃
the third
Number‑oms
 

פ
 - 
Punc
The Fourth Day: Sun, Moon, Stars
559 [e]   14
way·yō·mer   14
וַיֹּ֣אמֶר   14
And said   14
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   14
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
God
N‑mp
1961 [e]
yə·hî
יְהִ֤י
let there be
V‑Qal‑Imperf.Jus‑3ms
3974 [e]
mə·’ō·rōṯ
מְאֹרֹת֙
lights
N‑mp
7549 [e]
bir·qî·a‘
בִּרְקִ֣יעַ
in the firmament
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim,
הַשָּׁמַ֔יִם
of the heavens
Art | N‑mp
914 [e]
lə·haḇ·dîl
לְהַבְדִּ֕יל
to divide
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
996 [e]
bên
בֵּ֥ין
between
Prep
3117 [e]
hay·yō·wm
הַיּ֖וֹם
the day
Art | N‑ms
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
and between
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 3915 [e]
hal·lā·yə·lāh;
הַלָּ֑יְלָה
the night
Art | N‑ms
1961 [e]
wə·hā·yū
וְהָי֤וּ
and let them be
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
226 [e]
lə·’ō·ṯōṯ
לְאֹתֹת֙
for signs
Prep‑l | N‑cp
4150 [e]
ū·lə·mō·w·‘ă·ḏîm,
וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים
and seasons
Conj‑w, Prep‑l | N‑mp
3117 [e]
ū·lə·yā·mîm
וּלְיָמִ֖ים
for days
Conj‑w, Prep‑l | N‑mp
  
 
.
 
 
 8141 [e]
wə·šā·nîm.
וְשָׁנִֽים׃
and years
Conj‑w | N‑fp
1961 [e]   15
wə·hā·yū   15
וְהָי֤וּ   15
And let them be   15
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp   15
3974 [e]
lim·’ō·w·rōṯ
לִמְאוֹרֹת֙
for lights
Prep‑l | N‑mp
7549 [e]
bir·qî·a‘
בִּרְקִ֣יעַ
in the firmament
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim,
הַשָּׁמַ֔יִם
of the heavens
Art | N‑mp
215 [e]
lə·hā·’îr
לְהָאִ֖יר
to shine
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
the earth
Art | N‑fs
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and it was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 3651 [e]
ḵên.
כֵֽן׃
so
Adv
6213 [e]   16
way·ya·‘aś   16
וַיַּ֣עַשׂ   16
And made   16
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   16
430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
God
N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֥י
two
Number‑mdc
3974 [e]
ham·mə·’ō·rōṯ
הַמְּאֹרֹ֖ת
lights
Art | N‑mp
  
 

 
 
 1419 [e]
hag·gə·ḏō·lîm;
הַגְּדֹלִ֑ים
great
Art | Adj‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3974 [e]
ham·mā·’ō·wr
הַמָּא֤וֹר
the light
Art | N‑ms
1419 [e]
hag·gā·ḏōl
הַגָּדֹל֙
greater
Art | Adj‑ms
4475 [e]
lə·mem·še·leṯ
לְמֶמְשֶׁ֣לֶת
to rule
Prep‑l | N‑fsc
  
 

 
 
 3117 [e]
hay·yō·wm,
הַיּ֔וֹם
the day
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
3974 [e]
ham·mā·’ō·wr
הַמָּא֤וֹר
the light
Art | N‑ms
6996 [e]
haq·qā·ṭōn
הַקָּטֹן֙
lesser
Art | Adj‑ms
4475 [e]
lə·mem·še·leṯ
לְמֶמְשֶׁ֣לֶת
to rule
Prep‑l | N‑fsc
  
 

 
 
 3915 [e]
hal·lay·lāh,
הַלַּ֔יְלָה
the night
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and [He made]
Conj‑w | DirObjM
  
 
.
 
 
 3556 [e]
hak·kō·w·ḵā·ḇîm.
הַכּוֹכָבִֽים׃
the stars
Art | N‑mp
5414 [e]   17
way·yit·tên   17
וַיִּתֵּ֥ן   17
And set   17
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   17
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֛ם
them
DirObjM | 3mp
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
N‑mp
7549 [e]
bir·qî·a‘
בִּרְקִ֣יעַ
in the firmament
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·mā·yim;
הַשָּׁמָ֑יִם
of the heavens
Art | N‑mp
215 [e]
lə·hā·’îr
לְהָאִ֖יר
to shine
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
the earth
Art | N‑fs
4910 [e]   18
wə·lim·šōl   18
וְלִמְשֹׁל֙   18
and to rule   18
Conj‑w, Prep‑l | V‑Qal‑Inf   18
3117 [e]
bay·yō·wm
בַּיּ֣וֹם
over the day
Prep‑b, Art | N‑ms
  
 

 
 
 3915 [e]
ū·ḇal·lay·lāh,
וּבַלַּ֔יְלָה
and over the night
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑ms
914 [e]
ū·lă·haḇ·dîl,
וּֽלֲהַבְדִּ֔יל
and to divide
Conj‑w, Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
996 [e]
bên
בֵּ֥ין
between
Prep
216 [e]
hā·’ō·wr
הָא֖וֹר
the light
Art | N‑cs
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
and between
Conj‑w | Prep
  
 
.
 
 
 2822 [e]
ha·ḥō·šeḵ;
הַחֹ֑שֶׁךְ
the darkness
Art | N‑ms
7200 [e]
way·yar
וַיַּ֥רְא
And saw
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
N‑mp
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
  
 
.
 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
[it was] good
Adj‑ms
1961 [e]   19
way·hî-   19
וַֽיְהִי־   19
And there was   19
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   19
6153 [e]
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
evening
N‑ms
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and there was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
1242 [e]
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
morning
N‑ms
3117 [e]
yō·wm
י֥וֹם
day
N‑ms
  
 
.
 
 
 7243 [e]
rə·ḇî·‘î.
רְבִיעִֽי׃
the fourth
Number‑oms
 

פ
 - 
Punc
The Fifth Day: Fish and Birds
559 [e]   20
way·yō·mer   20
וַיֹּ֣אמֶר   20
And said   20
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   20
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
God
N‑mp
8317 [e]
yiš·rə·ṣū
יִשְׁרְצ֣וּ
let abound
V‑Qal‑Imperf‑3mp
4325 [e]
ham·ma·yim,
הַמַּ֔יִם
the waters
Art | N‑mp
8318 [e]
še·reṣ
שֶׁ֖רֶץ
with an abundance
N‑msc
5315 [e]
ne·p̄eš
נֶ֣פֶשׁ
of creatures
N‑fs
  
 

 
 
 2416 [e]
ḥay·yāh;
חַיָּ֑ה
living
Adj‑fs
5775 [e]
wə·‘ō·wp̄
וְעוֹף֙
and birds
Conj‑w | N‑ms
5774 [e]
yə·‘ō·w·p̄êp̄
יְעוֹפֵ֣ף
let fly
V‑Piel‑Imperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
above
Prep
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
the earth
Art | N‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
across
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֖י
the face
N‑cpc
7549 [e]
rə·qî·a‘
רְקִ֥יעַ
of the firmament
N‑msc
  
 
.
 
 
 8064 [e]
haš·šā·mā·yim.
הַשָּׁמָֽיִם׃
of the sky
Art | N‑mp
1254 [e]   21
way·yiḇ·rā   21
וַיִּבְרָ֣א   21
So created   21
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   21
430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
God
N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8577 [e]
hat·tan·nî·nim
הַתַּנִּינִ֖ם
sea creatures
Art | N‑mp
  
 

 
 
 1419 [e]
hag·gə·ḏō·lîm;
הַגְּדֹלִ֑ים
great
Art | Adj‑mp
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֣ת
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
N‑msc
5315 [e]
ne·p̄eš
נֶ֣פֶשׁ
thing
N‑fs
2416 [e]
ha·ḥay·yāh
הַֽחַיָּ֣ה ׀
living
Art | Adj‑fs
  
 

 
 
 7430 [e]
hā·rō·me·śeṯ
הָֽרֹמֶ֡שֶׂת
that moves
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֩
with which
Pro‑r
8317 [e]
šā·rə·ṣū
שָׁרְצ֨וּ
abounded
V‑Qal‑Perf‑3cp
4325 [e]
ham·ma·yim
הַמַּ֜יִם
the waters
Art | N‑mp
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hem,
לְמִֽינֵהֶ֗ם
according to their kinds
Prep‑l | N‑mpc | 3mp
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֨ת
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
N‑msc
5775 [e]
‘ō·wp̄
ע֤וֹף
bird
N‑ms
3671 [e]
kā·nāp̄
כָּנָף֙
winged
N‑fs
  
 
.
 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hū,
לְמִינֵ֔הוּ
according to its kind
Prep‑l | N‑msc | 3ms
7200 [e]
way·yar
וַיַּ֥רְא
And saw
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
N‑mp
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
  
 
.
 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
[it was] good
Adj‑ms
1288 [e]   22
way·ḇā·reḵ   22
וַיְבָ֧רֶךְ   22
And blessed   22
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   22
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֛ם
them
DirObjM | 3mp
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
N‑mp
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr;
לֵאמֹ֑ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6509 [e]
pə·rū
פְּר֣וּ
Be fruitful
V‑Qal‑Imp‑mp
  
 

 
 
 7235 [e]
ū·rə·ḇū,
וּרְב֗וּ
and multiply
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑mp
4390 [e]
ū·mil·’ū
וּמִלְא֤וּ
and fill
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4325 [e]
ham·ma·yim
הַמַּ֙יִם֙
the waters
Art | N‑mp
  
 

 
 
 3220 [e]
bay·yam·mîm,
בַּיַּמִּ֔ים
in the seas
Prep‑b, Art | N‑mp
5775 [e]
wə·hā·‘ō·wp̄
וְהָע֖וֹף
and birds
Conj‑w, Art | N‑ms
7235 [e]
yi·reḇ
יִ֥רֶב
let multiply
V‑Qal‑Imperf.Jus‑3ms
  
 
.
 
 
 776 [e]
bā·’ā·reṣ.
בָּאָֽרֶץ׃
on the earth
Prep‑b, Art | N‑fs
1961 [e]   23
way·hî-   23
וַֽיְהִי־   23
And there was   23
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   23
6153 [e]
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
evening
N‑ms
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and there was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 1242 [e]
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
morning
N‑ms
3117 [e]
yō·wm
י֥וֹם
day
N‑ms
  
 
.
 
 
 2549 [e]
ḥă·mî·šî.
חֲמִישִֽׁי׃
the fifth
Number‑oms
 

פ
 - 
Punc
The Sixth Day: Creatures on Land
559 [e]   24
way·yō·mer   24
וַיֹּ֣אמֶר   24
And said   24
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   24
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
God
N‑mp
3318 [e]
tō·w·ṣê
תּוֹצֵ֨א
let bring forth
V‑Hifil‑Imperf.Jus‑3fs
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֜רֶץ
the earth
Art | N‑fs
5315 [e]
ne·p̄eš
נֶ֤פֶשׁ
the creature
N‑fs
2416 [e]
ḥay·yāh
חַיָּה֙
living
Adj‑fs
  
 
:
 
 
 4327 [e]
lə·mî·nāh,
לְמִינָ֔הּ
according to its kind
Prep‑l | N‑msc | 3fs
  
 

 
 
 929 [e]
bə·hê·māh
בְּהֵמָ֥ה
livestock
N‑fs
  
 

 
 
 7431 [e]
wā·re·meś
וָרֶ֛מֶשׂ
and creeping thing
Conj‑w | N‑ms
2416 [e]
wə·ḥay·ṯōw-
וְחַֽיְתוֹ־
and beast
Conj‑w | N‑fsc | 3ms
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֖רֶץ
of the earth
N‑fs
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nāh;
לְמִינָ֑הּ
[each] according to its kind
Prep‑l | N‑msc | 3fs
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
And it was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 3651 [e]
ḵên.
כֵֽן׃
so
Adv
6213 [e]   25
way·ya·‘aś   25
וַיַּ֣עַשׂ   25
And made   25
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   25
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֩
God
N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2416 [e]
ḥay·yaṯ
חַיַּ֨ת
the beast
N‑fsc
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֜רֶץ
of the earth
Art | N‑fs
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nāh,
לְמִינָ֗הּ
according to its kind
Prep‑l | N‑msc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
929 [e]
hab·bə·hê·māh
הַבְּהֵמָה֙
livestock
Art | N‑fs
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nāh,
לְמִינָ֔הּ
according to its kind
Prep‑l | N‑msc | 3fs
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֛ת
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
everything
N‑msc
7431 [e]
re·meś
רֶ֥מֶשׂ
that creeps on
N‑msc
127 [e]
hā·’ă·ḏā·māh
הָֽאֲדָמָ֖ה
the earth
Art | N‑fs
  
 

 
 
 4327 [e]
lə·mî·nê·hū;
לְמִינֵ֑הוּ
according to its kind
Prep‑l | N‑msc | 3ms
7200 [e]
way·yar
וַיַּ֥רְא
and saw
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
God
N‑mp
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
  
 
.
 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
[it was] good
Adj‑ms
559 [e]   26
way·yō·mer   26
וַיֹּ֣אמֶר   26
And said   26
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   26
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
God
N‑mp
6213 [e]
na·‘ă·śeh
נַֽעֲשֶׂ֥ה
let Us make
V‑Qal‑Imperf.h‑1cp
120 [e]
’ā·ḏām
אָדָ֛ם
man
N‑ms
  
 

 
 
 6754 [e]
bə·ṣal·mê·nū
בְּצַלְמֵ֖נוּ
in Our image
Prep‑b | N‑msc | 1cp
  
 

 
 
 1823 [e]
kiḏ·mū·ṯê·nū;
כִּדְמוּתֵ֑נוּ
according to Our likeness
Prep‑k | N‑fsc | 1cp
7287 [e]
wə·yir·dū
וְיִרְדּוּ֩
and let them rule
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
1710 [e]
ḇiḏ·ḡaṯ
בִדְגַ֨ת
over the fish
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām
הַיָּ֜ם
of the sea
Art | N‑ms
5775 [e]
ū·ḇə·‘ō·wp̄
וּבְע֣וֹף
and over the birds
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim,
הַשָּׁמַ֗יִם
of the air
Art | N‑mp
  
 

 
 
 929 [e]
ū·ḇab·bə·hê·māh
וּבַבְּהֵמָה֙
and over the livestock
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑fs
3605 [e]
ū·ḇə·ḵāl
וּבְכָל־
and over all
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
the earth
Art | N‑fs
3605 [e]
ū·ḇə·ḵāl
וּבְכָל־
and over every
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
7431 [e]
hā·re·meś
הָרֶ֖מֶשׂ
creeping thing
Art | N‑ms
7430 [e]
hā·rō·mêś
הָֽרֹמֵ֥שׂ
that creeps
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
the earth
Art | N‑fs
1254 [e]   27
way·yiḇ·rā   27
וַיִּבְרָ֨א   27
So created   27
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   27
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֤ים ׀
God
N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָֽאָדָם֙
man
Art | N‑ms
  
 

 
 
 6754 [e]
bə·ṣal·mōw,
בְּצַלְמ֔וֹ
in His [own] image
Prep‑b | N‑msc | 3ms
6754 [e]
bə·ṣe·lem
בְּצֶ֥לֶם
in the image
Prep‑b | N‑msc
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
of God
N‑mp
1254 [e]
bā·rā
בָּרָ֣א
He created
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯōw;
אֹת֑וֹ
him
DirObjM | 3ms
2145 [e]
zā·ḵār
זָכָ֥ר
male
N‑ms
5347 [e]
ū·nə·qê·ḇāh
וּנְקֵבָ֖ה
and female
Conj‑w | N‑fs
1254 [e]
bā·rā
בָּרָ֥א
He created
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 853 [e]
’ō·ṯām.
אֹתָֽם׃
them
DirObjM | 3mp
1288 [e]   28
way·ḇā·reḵ   28
וַיְבָ֣רֶךְ   28
And blessed   28
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   28
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָם֮
them
DirObjM | 3mp
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֒
God
N‑mp
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֨אמֶר
and said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
lā·hem
לָהֶ֜ם
to them
Prep | 3mp
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
God
N‑mp
6509 [e]
pə·rū
פְּר֥וּ
Be fruitful
V‑Qal‑Imp‑mp
  
 

 
 
 7235 [e]
ū·rə·ḇū
וּרְב֛וּ
and multiply
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑mp
4390 [e]
ū·mil·’ū
וּמִלְא֥וּ
and fill
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֖רֶץ
the earth
Art | N‑fs
3533 [e]
wə·ḵiḇ·šu·hā;
וְכִבְשֻׁ֑הָ
and subdue it
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑mp | 3fs
7287 [e]
ū·rə·ḏū
וּרְד֞וּ
and have dominion
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑mp
1710 [e]
biḏ·ḡaṯ
בִּדְגַ֤ת
over the fish
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām
הַיָּם֙
of the sea
Art | N‑ms
5775 [e]
ū·ḇə·‘ō·wp̄
וּבְע֣וֹף
and over the birds
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim,
הַשָּׁמַ֔יִם
of the air
Art | N‑mp
3605 [e]
ū·ḇə·ḵāl
וּבְכָל־
and over every
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
2416 [e]
ḥay·yāh
חַיָּ֖ה
living thing
N‑fs
7430 [e]
hā·rō·me·śeṯ
הָֽרֹמֶ֥שֶׂת
that moves
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
the earth
Art | N‑fs
559 [e]   29
way·yō·mer   29
וַיֹּ֣אמֶר   29
And said   29
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   29
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
God
N‑mp
  
 

 
 
 2009 [e]
hin·nêh
הִנֵּה֩
behold
Interjection
5414 [e]
nā·ṯat·tî
נָתַ֨תִּי
I have given
V‑Qal‑Perf‑1cs
 
lā·ḵem
לָכֶ֜ם
you
Prep | 2mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
N‑msc
6212 [e]
‘ê·śeḇ
עֵ֣שֶׂב ׀
herb
N‑ms
2232 [e]
zō·rê·a‘
זֹרֵ֣עַ
[that] yields
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 2233 [e]
ze·ra‘,
זֶ֗רַע
seed
N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֙
which [is]
Pro‑r
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֣י
the face
N‑cpc
3605 [e]
ḵāl
כָל־
of all
N‑msc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
the earth
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
N‑msc
  
 

 
 
 6086 [e]
hā·‘êṣ
הָעֵ֛ץ
tree
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which
Pro‑r
 
bōw
בּ֥וֹ
in [it]
Prep | 3ms
6529 [e]
p̄ə·rî-
פְרִי־
[is] the fruit
N‑msc
6086 [e]
‘êṣ
עֵ֖ץ
of a tree
N‑ms
2232 [e]
zō·rê·a‘
זֹרֵ֣עַ
yielding
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 2233 [e]
zā·ra‘;
זָ֑רַע
seed
N‑ms
 
lā·ḵem
לָכֶ֥ם
to you
Prep | 2mp
1961 [e]
yih·yeh
יִֽהְיֶ֖ה
it shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 402 [e]
lə·’āḵ·lāh
לְאָכְלָֽה׃
for food
Prep‑l | N‑fs
3605 [e]   30
ū·lə·ḵāl-   30
וּֽלְכָל־   30
And to every   30
Conj‑w, Prep‑l | N‑msc   30
2416 [e]
ḥay·yaṯ
חַיַּ֣ת
beast
N‑fsc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָ֠אָרֶץ
of the earth
Art | N‑fs
3605 [e]
ū·lə·ḵāl-
וּלְכָל־
and to every
Conj‑w, Prep‑l | N‑msc
5775 [e]
‘ō·wp̄
ע֨וֹף
bird
N‑msc
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim
הַשָּׁמַ֜יִם
of the air
Art | N‑mp
3605 [e]
ū·lə·ḵōl
וּלְכֹ֣ל ׀
and to everything
Conj‑w, Prep‑l | N‑msc
7430 [e]
rō·w·mêś
רוֹמֵ֣שׂ
that creeps
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֗רֶץ
the earth
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which [has]
Pro‑r
 
bōw
בּוֹ֙
in it
Prep | 3ms
5315 [e]
ne·p̄eš
נֶ֣פֶשׁ
the breath
N‑fs
2416 [e]
ḥay·yāh,
חַיָּ֔ה
life
Adj‑fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 3605 [e]
kāl-
כָּל־
[I have given] every
N‑msc
3418 [e]
ye·req
יֶ֥רֶק
green
N‑ms
6212 [e]
‘ê·śeḇ
עֵ֖שֶׂב
herb
N‑ms
  
 

 
 
 402 [e]
lə·’āḵ·lāh
לְאָכְלָ֑ה
for food
Prep‑l | N‑fs
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and it was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 3651 [e]
ḵên.
כֵֽן׃
so
Adv
7200 [e]   31
way·yar   31
וַיַּ֤רְא   31
And saw   31
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   31
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֙
God
N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
everything
N‑msc
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Pro‑r
  
 

 
 
 6213 [e]
‘ā·śāh,
עָשָׂ֔ה
He had made
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh-
וְהִנֵּה־
and indeed
Conj‑w | Interjection
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֖וֹב
[it was] good
Adj‑ms
  
 
!
 
 
 3966 [e]
mə·’ōḏ;
מְאֹ֑ד
very
Adv
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and there was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
6153 [e]
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
evening
N‑ms
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and there was
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 1242 [e]
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
morning
N‑ms
3117 [e]
yō·wm
י֥וֹם
day
N‑msc
  
 
.
 
 
 8345 [e]
haš·šiš·šî.
הַשִּׁשִּֽׁי׃
the sixth
Art | Number‑oms
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Revelation 22
Top of Page
Top of Page