Zsoltárok 136
Hungarian: Karoli
1Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az õ kegyelme.

2Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az õ kegyelme.

3Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az õ kegyelme.

4A ki nagy csodákat mûvel egyedül; mert örökkévaló az õ kegyelme.

5A ki teremtette az egeket bölcseséggel; mert örökkévaló az õ kegyelme.

6A ki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az õ kegyelme.

7A ki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az õ kegyelme.

8A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az õ kegyelme.

9A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az õ kegyelme.

10A ki megverte az égyiptomiakat elsõszülötteikben; mert örökkévaló az õ kegyelme.

11A ki kihozta Izráelt azok közül; mert örökkévaló az õ kegyelme.

12Hatalmas kézzel és kifeszített karral; mert örökkévaló az õ kegyelme.

13A ki kétfelé választotta a veres tengert; mert örökkévaló az õ kegyelme.

14És átvitte Izráelt annak közepén; mert örökkévaló az õ kegyelme.

15Faraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté; mert örökkévaló az õ kegyelme.

16A ki vezérlette népét a pusztában; mert örökkévaló az õ kegyelme.

17A ki nagy királyokat vert le; mert örökkévaló az õ kegyelme.

18És megvert hatalmas királyokat; mert örökkévaló az õ kegyelme.

19Szíhont, az Emoreusok királyát; mert örökkévaló az õ kegyelme.

20Meg Ógot, a Básán királyát; mert örökkévaló az õ kegyelme.

21És örökségül adta az õ földjüket; mert örökkévaló az õ kegyelme.

22Örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert örökkévaló az õ kegyelme.

23A ki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban; mert örökkévaló az õ kegyelme.

24És megszabadított minket elleneinktõl; mert örökkévaló az õ kegyelme.

25A ki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az õ kegyelme.

26Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az õ kegyelme!Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 135
Top of Page
Top of Page