Zsoltárok 137
Hungarian: Karoli
1Babilon folyóvizeinél, ott ültünk és sírtunk, mikor a Sionról megemlékezénk.

2A fûzfákra, közepette, [oda] függesztettük hárfáinkat,

3Mert énekszóra nógattak ott elfogóink, kínzóink pedig víg dalra, [mondván]: Énekeljetek nékünk a Sion énekei közül!

4Hogyan énekelnõk az Úrnak énekét idegen földön?!

5Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem felejtkezzék el rólam az én jobbkezem!

6Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad; ha nem Jeruzsálemet tekintem az én vígasságom fejének!

7Emlékezzél meg, Uram, az Edom fiairól, a kik azt mondták Jeruzsálem napján: Rontsátok le, rontsátok le fenékig!

8Babilon leánya, te pusztulóra vált! Áldott legyen a ki megfizet néked gonoszságodért, a melylyel te fizettél nékünk!

9Áldott legyen, a ki megragadja és sziklához paskolja kisdedeidet!Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 136
Top of Page
Top of Page