1 Mózes 5
Hungarian: Karoli
1Ez az Ádám nemzetségének könyve. A mely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt. 2Férfiúvá és asszonynyá teremté õket, és megáldá õket és nevezé az õ nevöket Ádámnak, a mely napon teremtetének.

3Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendõt, és nemze [fiat] az õ képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek. 4És telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolczszáz esztendõre, és nemze fiakat és leányokat. 5És lõn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendõ; és meghala.

6Éle pedig Séth száz öt esztendõt, és nemzé Énóst. 7És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. 8És lõn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendõ; és meghala.

9Éle pedig Énós kilenczven esztendõt, és nemzé Kénánt. 10És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolczszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. 11És lõn Énós egész életének ideje kilenczszáz öt esztendõ; és meghala.

12Éle pedig Kénán hetven esztendõt, és nemzé Mahalálélt. 13És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolczszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. 14És lõn Kénán egész életének ideje kilenczszáz tíz esztendõ; és meghala.

15Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendõt, és nemzé Járedet. 16És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolczszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. 17És lõn Mahalálél egész életének ideje nyolczszáz kilenczvenöt esztendõ; és meghala.

18Éle pedig Járed száz hatvankét esztendõt, és nemzé Énókhot. 19És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolczszáz esztendõt; és nemze fiakat és leányokat. 20És lõn Járed egész életének ideje kilenczszáz hatvankét esztendõ; és meghala.

21Éle pedig Énókh hatvanöt esztendõt, és nemzé Methuséláht. 22És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. 23És lõn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendõ. 24És mivel Énókh Istennel járt vala; eltûnék, mert Isten magához vevé.

25Éle pedig Methusélah száz nyolczvanhét esztendõt és nemzé Lámekhet. 26És éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolczvankét esztendõt; és nemze fiakat és leányokat. 27És lõn Methusélah egész életének ideje kilenczszáz hatvankilencz esztendõ; és meghala.

28Éle pedig Lámekh száz nyolczvankét esztendõt, és nemze fiat. 29És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr. 30És éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilenczvenöt esztendõt; és nemze fiakat és leányokat. 31És lõn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendõ; és meghala.

32És mikor Noé ötszáz esztendõs volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Genesis 4
Top of Page
Top of Page