2956. Κυρηναῖος (Kurénaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2956. Κυρηναῖος (Kurénaios) — 6 Occurrences

Matthew 27:32 N-AMS
GRK: εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα
NAS: a man of Cyrene named
KJV: a man of Cyrene, Simon
INT: they found a man of Cyrene by name Simon

Mark 15:21 N-AMS
GRK: τινα Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ'
NAS: Simon of Cyrene (the father
KJV: Simon a Cyrenian, who passed by,
INT: one Simon of Cyrene coming from

Luke 23:26 N-AMS
GRK: Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ'
NAS: Simon of Cyrene, coming
KJV: one Simon, a Cyrenian, coming out of
INT: Simon a certain of Cyrene coming from

Acts 6:9 N-GMP
GRK: Λιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων
NAS: [including] both Cyrenians and Alexandrians,
KJV: and Cyrenians, and
INT: Freedmen and of Cyrenians and of Alexandrians

Acts 11:20 N-NMP
GRK: Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι οἵτινες ἐλθόντες
NAS: of Cyprus and Cyrene, who
KJV: and Cyrene, which,
INT: Cyprians and Cyrenians who having come

Acts 13:1 N-NMS
GRK: Λούκιος ὁ Κυρηναῖος Μαναήν τε
NAS: and Lucius of Cyrene, and Manaen
KJV: and Lucius of Cyrene, and Manaen,
INT: Lucius the Cyrenian Manaen also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page