ἐμαυτῷ
Englishman's Concordance
ἐμαυτῷ (emautō) — 5 Occurrences

Acts 20:24 PPro-DM1S
GRK: ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι
NAS: as dear to myself, so
KJV: dear unto myself, so
INT: life dear to myself so as to finish

Acts 26:9 PPro-DM1S
GRK: οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ
NAS: I thought to myself that I had
KJV: thought with myself, that I ought
INT: therefore thought in myself to the

Romans 11:4 PPro-DM1S
GRK: χρηματισμός Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας
NAS: to him? I HAVE KEPT for Myself SEVEN THOUSAND
KJV: I have reserved to myself seven thousand
INT: divine answer I kept to myself seven thousand men

1 Corinthians 4:4 PPro-DM1S
GRK: οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα ἀλλ'
NAS: of nothing against myself, yet
KJV: I know nothing by myself; yet am I
INT: nothing indeed in myself I am conscious but

2 Corinthians 2:1 PPro-DM1S
GRK: ἔκρινα γὰρ ἐμαυτῷ τοῦτο τὸ
NAS: this for my own sake, that I would not come
KJV: this with myself, that I would
INT: I judged indeed with myself this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page