δοκοῦντες
Englishman's Concordance
δοκοῦντες (dokountes) — 3 Occurrences

Mark 10:42 V-PPA-NMP
GRK: ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν
NAS: that those who are recognized as rulers
KJV: that they which are accounted to rule
INT: that those who are accounted to rule over the

Galatians 2:6 V-PPA-NMP
GRK: γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο
NAS: those who were of reputation contributed
KJV: for they who seemed [to be somewhat] in conference added
INT: indeed those of repute nothing contributed

Galatians 2:9 V-PPA-NMP
GRK: Ἰωάννης οἱ δοκοῦντες στύλοι εἶναι
NAS: and John, who were reputed to be pillars,
KJV: John, who seemed to be pillars,
INT: John those reputed pillars to be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page