διηκόνουν
Englishman's Concordance
διηκόνουν (diēkonoun) — 5 Occurrences

Matthew 4:11 V-IIA-3P
GRK: προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ
NAS: came and [began] to minister to Him.
KJV: came and ministered unto him.
INT: came and ministered to him

Mark 1:13 V-IIA-3P
GRK: οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ
NAS: and the angels were ministering to Him.
KJV: and the angels ministered unto him.
INT: the angels ministered to him

Mark 15:41 V-IIA-3P
GRK: αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ
NAS: they used to follow Him and minister to Him; and [there were] many
KJV: him, and ministered unto him;) and
INT: him and ministered to him and

Luke 8:3 V-IIA-3P
GRK: πολλαί αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ
NAS: who were contributing to their support out of their private means.
KJV: others, which ministered unto him of
INT: many who were ministering to him of

1 Peter 1:12 V-IIA-3P
GRK: ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά ἃ
NAS: It was revealed to them that they were not serving themselves,
KJV: unto us they did minister the things,
INT: to you however were serving those things which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page