χαριζόμενοι
Englishman's Concordance
χαριζόμενοι (charizomenoi) — 2 Occurrences

Ephesians 4:32 V-PPM/P-NMP
GRK: χρηστοί εὔσπλαγχνοι χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καθὼς
NAS: tender-hearted, forgiving each other,
KJV: tenderhearted, forgiving one another,
INT: kind tender-hearted forgiving each other as

Colossians 3:13 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν
NAS: with one another, and forgiving each other,
KJV: and forgiving one another,
INT: one another and forgiving each other if

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page