1 John 4
Estonian: Genesis and NT

1Armsad, ärge uskuge igat vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast; sest palju valeprohveteid on välja läinud maailma. 2Sellest te tunnetate Jumala Vaimu: iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihas tulnud olevat, see on Jumalast. 3Ja ükski vaim, kes ei tunnista seda Jeesust, ei ole Jumalast; ja see on kristusevastase vaim, kelle te olete kuulnud tulemas olevat ja nüüd juba on maailmas. 4Teie, lapsukesed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud; sest suurem on See, Kes on teie sees, kui see, kes on maailmas. 5Nemad on maailmast; sellepärast nad räägivad maailmast ja maailm kuuleb neid. 6Meie oleme Jumalast; kes tunneb Jumalat, võtab meid kuulda; kes ei ole Jumalast, ei võta meid kuulda. Sellest me tunneme tõe Vaimu ja eksituse vaimu.

7Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast, ja igaüks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. 8Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tundnud; sest Jumal on armastus. 9Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal Oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me Tema läbi elaksime. 10Selles on armastus — ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et Tema meid on armastanud ja on läkitanud Oma Poja lepituseks meie pattude eest. 11Armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis peame ka meie üksteist armastama. 12Jumalat ei ole iialgi ükski näinud. Kui me üksteist armastame, siis jääb Jumal meisse ja Tema armastus on saanud täiuslikuks meie sees. 13Sellest, et Ta meile on andnud osa Oma Vaimust, me tunneme, et me jääme Temasse ja Tema meisse. 14Ja me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja maailma Õnnistegijaks.

15Kes tunnistab, et Jeesus on Jumala Poeg, sellesse jääb Jumal ning tema Jumalasse. 16Ja me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus, ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse. 17Selles on armastus saanud täiuslikuks meie sees, et meil oleks julgust kohtupäeval; sest otsekui Tema on, nõnda oleme ka meie selles maailmas. 18Kartust ei ole armastuses, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on nuhtlust; aga kes kardab, ei ole saanud täiuslikuks armastuses. 19Me armastame, sest Tema on meid enne armastanud. 20Kui keegi ütleb: „Mina armastan Jumalat”, ja vihkab oma venda, siis ta on valelik. Sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, Keda ta ei ole näinud. 21Ja meil on Temalt see käsk, et kes armastab Jumalat, see armastab ka oma venda.

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

1 John 3
Top of Page
Top of Page