Moseo 1: Genezo 5
Esperanto
1Jen estas la libro de naskoj de Adam. Kiam Dio kreis la homon, Li faris lin laux la bildo de Dio; 2kiel viron kaj virinon Li kreis ilin, kaj Li benis ilin kaj donis al ili la nomon Homo en la tago de ilia naskigxo.

3Kaj Adam vivis cent tridek jarojn, kaj al li naskigxis filo laux lia bildo kaj simileco, kaj li donis al li la nomon Set. 4Kaj Adam vivis, post kiam naskigxis al li Set, okcent jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj. 5Kaj la tuta vivo, kiun travivis Adam, estis nauxcent tridek jaroj, kaj li mortis.

6Kaj Set vivis cent kvin jarojn, kaj naskigxis al li Enosx. 7Kaj Set vivis, post kiam naskigxis al li Enosx, okcent sep jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj. 8Kaj la tuta vivo de Set estis nauxcent dek du jaroj, kaj li mortis.

9Kaj Enosx vivis nauxdek jarojn, kaj naskigxis al li Kenan. 10Kaj Enosx vivis, post kiam naskigxis al li Kenan, okcent dek kvin jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj. 11Kaj la tuta vivo de Enosx estis nauxcent kvin jaroj, kaj li mortis.

12Kaj Kenan vivis sepdek jarojn, kaj naskigxis al li Mahalalel. 13Kaj Kenan vivis, post kiam naskigxis al li Mahalalel, okcent kvardek jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj. 14Kaj la tuta vivo de Kenan estis nauxcent dek jaroj, kaj li mortis.

15Kaj Mahalalel vivis sesdek kvin jarojn, kaj naskigxis al li Jared. 16Kaj Mahalalel vivis, post kiam naskigxis al li Jared, okcent tridek jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj. 17Kaj la tuta vivo de Mahalalel estis okcent nauxdek kvin jaroj, kaj li mortis.

18Kaj Jared vivis cent sesdek du jarojn, kaj naskigxis al li HXanohx. 19Kaj Jared vivis, post kiam naskigxis al li HXanohx, okcent jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj. 20Kaj la tuta vivo de Jared estis nauxcent sesdek du jaroj, kaj li mortis.

21Kaj HXanohx vivis sesdek kvin jarojn, kaj naskigxis al li Metusxelahx. 22Kaj HXanohx iradis kun Dio, post kiam naskigxis al li Metusxelahx, tricent jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj. 23Kaj la tuta vivo de HXanohx estis tricent sesdek kvin jaroj. 24Kaj HXanohx iradis kun Dio; kaj li malaperis, cxar Dio lin prenis.

25Kaj Metusxelahx vivis cent okdek sep jarojn, kaj naskigxis al li Lemehx. 26Kaj Metusxelahx vivis, post kiam naskigxis al li Lemehx, sepcent okdek du jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj. 27Kaj la tuta vivo de Metusxelahx estis nauxcent sesdek naux jaroj, kaj li mortis.

28Kaj Lemehx vivis cent okdek du jarojn, kaj naskigxis al li filo. 29Kaj li donis al li la nomon Noa, dirante: CXi tiu konsolos nin en niaj faroj kaj en la laboroj de niaj manoj sur la tero, kiun la Eternulo malbenis. 30Kaj Lemehx vivis, post kiam naskigxis al li Noa, kvincent nauxdek kvin jarojn, kaj naskigxis al li filoj kaj filinoj. 31Kaj la tuta vivo de Lemehx estis sepcent sepdek sep jaroj, kaj li mortis.

32Kaj Noa havis la agxon de kvincent jaroj, kaj al Noa naskigxis SXem, HXam, kaj Jafet.Esperanto

Bible Hub

Genesis 4
Top of Page
Top of Page