Proverbs 1
Croatian Bible
1 Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja izraelskog:

2da se spozna mudrost i pouka, da se shvate razumne riječi;

3da se primi umna pouka, pravda i pravica i nepristranost;

4da se dade pamet neiskusnima, mladiću znanje i umijeće;

5kad mudar čuje, da umnoži znanje, a razuman steče mudrije misli;

6da razumije izreke i prispodobe, riječi mudraca i njihove zagonetke.

7Strah je Gospodnji početak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku.

8Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke!

9Jer će ti biti ljupki vijenac na glavi i ogrlica oko tvoga vrata.

10Sine moj, ako te grešnici mame, ne pristaj;

11ako bi rekli: Hodi s nama, da vrebamo krv, čekamo u zasjedi nevina ni za što;

12da ih progutamo žive kao carstvo smrti i cijele kao one koji silaze u grob;

13naplijenit ćemo svakojaka blaga, napuniti svoje kuće plijenom;

14bacat ćeš s nama svoj ždrijeb, svi ćemo zajedno imati jednu kesu.

15Sine moj, ne idi s njima na put, makni nogu od njihove staze.

16Jer na zlo trče svojim nogama i hite prolijevati krv.

17Jer uzalud je razapinjati mrežu pred očima svima pticama.

18A oni vrebaju vlastitu krv, postavljaju zasjedu svojemu životu.

19Takva je sudba svih lakomih na ružan dobitak: on ih života stane.

20Mudrost glasno uzvikuje na ulici, na trgovima diže svoj glas;

21propovijeda po bučnim uglovima, na otvorenim gradskim vratima govori svoje riječi:

22Dokle ćete, vi glupi, ljubiti glupost i dokle će podsmjevačima biti milo podsmijevanje, i dokle će bezumnici mrziti znanje?

23Poslušajte moju opomenu! Gle, svoj duh pred vas izlijevam, hoću vas poučiti svojim riječima.

24Koliko sam vas zvala, a vi ste odbijali; pružala sam ruku, ali je nitko ne opazi.

25Nego ste odbacili svaki moj savjet i niste poslušali moje opomene;

26zato ću se i ja smijati vašoj propasti, rugat ću se kad vas obuzme tjeskoba:

27kad navali na vas strah kao nevrijeme i zgrabi vas propast kao vihor, kad navali na vas nevolja i muka.

28Tada će me zvati, ali se ja neću odazvati; tražit će me, ali me neće naći.

29Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali Gospodnjeg straha

30niti su poslušali moj savjet, nego su prezreli svaku moju opomenu.

31Zato će jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta.

32Jer glupe će ubiti njihovo odbijanje, a nemar će upropastiti bezumne.

33A tko sluša mene, bezbrižan ostaje i spokojno živi bez straha od zla.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Psalm 150
Top of Page
Top of Page