Захария 2
Bulgarian
1След това, подигнах очите си и видях, и ето човек с връв за мерене в ръката му. 2Тогава рекох: Къде отиваш? А той ми рече: Да измеря Ерусалим, за да видя каква е широчината му и каква е дължината му. 3И, ето, ангелът, който говореше с мене, излезе; и друг ангел излезе да го посрещне, и му рече: 4Тичай, говори на тоя юноша, като кажеш: Ерусалим ще се насели без стени, поради многото човеци и добитък в него; 5защото Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него, и ще бъда славата всред него.

6О! о! бягайте от северната земя, казва Господ; защото ще ви разширя към четирите небесни ветрища, казва Господ. 7О! отърви се, сионова [дъщерьо], която живееш с вавилонската дъщеря. 8Защото така казва Господ на Силите: След [възстановяването на] славата Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха; понеже който докача вас, докача зеницата на окото Му. 9Защото ето, аз ще помахам с ръката си върху тях, и те ще станат корист на ония, които им са работили: и ще познаете, че Господ на Силите ме е изпратил. 10Пей и радвай се, Сионова дъщерьо; защото, ето, Аз ида, и ще обитавам всред тебе, казва Господ. 11И в оня ден много народи ще се прилепят при Господа, и ще бъдат Мои люде и Аз ще обитавам всред тебе, и ще познаеш, че Господ на Силите ме е изпратил при тебе. 12И Господ ще наследи Юда за Свой дял в светата земя, и пак ще избере Ерусалим.

13Млъкни, всяка твар, пред Господа; защото Той се е събудил от светото Си обиталище.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Zechariah 1
Top of Page
Top of Page