Псалми 96
Bulgarian
1(По слав. 95). Пейте Господу нова песен, Пейте Господу, всички земи.

2Пейте Господу, благославяйте името Му, Благовествувайте из ден в ден извършеното от Него избавление.

3Възвестявайте между народите славата Му, Между всичките племена чудесните Му дела.

4Защото велик е Господ и твърде достохвален, Достопочитаем е повече от всичките богове.

5Защото всичките богове на племената са нищожества; А Иеова е направил небесата.

6Пред Него са блясък и величие, Сила и красота в светилището Му.

7Отдайте Господу, всички родове на племената, Отдайте Господу слава и сила;

8Отдайте Господу славата дължима на името Му; Принесете приноси и влезте в дворовете Му.

9Поклонете се Господу в света премяна; Треперете пред Него всички земи.

10Кажете между народите: Господ царува; А и при това вселената е утвърдена та да не може да се поклати. Той ще съди племената с правота.

11Нека се веселят небесата и нека се радва земята. Нека бучи морето и всичко що има в него.

12Нека се развеселят полетата и всичко, което е на тях: Тогава ще пеят от радост всичките дървета и гората

13Пред Господа, защото Той иде, Защото иде да съди земята; Ще съди света с правда, И племената във верността Си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 95
Top of Page
Top of Page