Псалми 65
Bulgarian
1(По слав. 64). За първия певец, Давидов псалом. Песен. Тебе чака хваление, Боже, в Сион; И пред Тебе ще се изпълни обрекът.

2Ти, Който слушаш молитва, При Тебе ще дохожда всяка твар.

3Беззакония ми надвиха; Но престъпленията ни,- Ти ще ги очистиш.

4Блажен [човекът, когото] избираш И приемаш, за да живее в Твоите дворове; Ще се наситим от благата на Твоя дом На светия Ти храм.

5С ужасни неща ще ни отговаряш в правда, Боже, Избавителю наш, Надеждо на всичките земни краища, И на ония, които са далеч по море,-

6Ти Който със силата Си утвърждаваш планините, Препасан с могъщество,

7Който правиш да утихва шума на морето, Бученето на вълните му и размирието на племената.

8Така и тия, които живеят по краищата [на земята], се боят от Твоите знамения. Развеселяваш излиянията на зората и на вечерта:

9Като посещаваш земята и я напояваш Ти я преобогатяваш; Реката Божия като е пълна с вода. Ти промишляваш жито за тях, Когато така си приготвил [земята]:

10Като напояваш нейните бразди Изравняваш буците й; Като я размекваш с капките на дъжда Благославяш поникналото от нея;

11Върху годината на благостта Си туряш венец, И от следите Ти капе тлъстина;

12Пасбищата на пустинята капят [от изобилията си], И хълмовете се опасват с радост;

13Ливадите се обличат със стада, И долините се покриват с жито; Възклицават, още и пеят.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 64
Top of Page
Top of Page