Неемия 11
Bulgarian
1И първенците на людете се заселиха в Ерусалим; а останалите от людете хвърлиха жребие, за да доведат един от десет души да се засели в Ерусалим, в светия град, а деветте части [от населението] в [другите] градове. 2И людете благословиха всички ония човеци, които доброволно предложиха себе си да се заселят в Ерусалим.

3А ето главните [мъже] от областта, които се заселиха в Ерусалим; (а в Юдовите градове се заселиха, всеки в притежанието си в градовете им, Израил, свещениците, левитите, нетинимите и потомците на Соломоновите слуги); 4в Ерусалим се заселиха някои от юдейците и от вениаминците. От юдейците: Атаия син на Озия, син на Амария, син на Сафатия, син на Маалалеила, от Фаресовите потомци; 5и Маасия син на Варуха, син на Холозея, син на Азаия, син на Адаия, син на Иоярива, син на Захария, син на Силония. 6Всичките Фаресови потомци, които се заселиха в Ерусалим, бяха четиристотин и шестдесет и осем храбри мъже.

7А вениаминците бяха следните: Салу син на Месулама, син на Иоада, син на Федаия, син на Колаия, син на Маасия, син на Итиила, син на Исаия; 8и с тях Гавай и Салай; деветстотин и двадесет и осем души. 9Иоил, Зехриевият син, беше надзирател над тях, а Юда Сенуиният син, беше втори над града.

10От свещениците: Едаия, Иояривовият син, Яхин, 11Сераия син на Хелкия, син на Месулама, син на Садока, син на Мераиота, син на управителя на Божия дом Ахитов; 12и братята им, които вършеха работата на дома; осемстотин и двадесет и двама души; и Адаия син на Ероама, син на Фелалия, син на Амсия, син на Захария, син на Пасхора, син на Мелхия; 13и братята му, началници на бащини [домове]; двеста и четиридесет и двама души; и Амасай син на Азареила, син на Аазая, син на Месилемота, син на Емира; 14и братята им, силни и храбри мъже, сто и двадесет и осем души; а Завдиил, син на Гедолим, бе надзирател над тях.

15А от левитите: Семаия син на Асува, син на Азрикама, син на Асавия, син на Вуний; 16и Саветай и Иозавад, от левитските началници, бяха над външните работи на Божия дом. 17И Матания син на Михея, син на Завдия, син на Асафа, който ръководеше славословието при молитвата, и Ваквукия, който беше вторият между братята си; и Авда, син на Самуя, син на Галала, син на Едутуна. 18Всичките левити в светия град бяха двеста и осемдесет и четири души.

19А вратарите: Акув, Талмон и братята им, които пазеха портите, бяха сто и седемдесет и двама души.

20А останалите от Израиля, свещениците и левитите, бяха по всичките Юдови градове, всеки в наследството си. 21А нетинимите се заселиха в Офил; а Сиха и Гесфа бяха над нетинимите.

22А надзирателят на левитите в Ерусалим бе Озий син на Вания, син на Асавия, син на Матания, син на Михея, от Асафовите потомци, певците, над работата на Божия дом. 23Защото имаше царска заповед за тях, и определен дял за певците според нуждата на всеки ден. 24А Петаия, син на Месизавеила, от потомците на Юдовия син Зара, беше помощник на царя във всичко що се касаеше до людете.

25А колкото за селата с нивите им, някои от юдейците се заселиха в Кириат-арва и селата й, в Девон и селата му, и в Кавсеил и селата му, 26и в Иисуя, Молада, Вет-фелет, 27Асар-суал, Вирсавее и селата му, 28в Сиклаг, Мекона и селата му, 29в Ен-римон, Сарая, Ярмут, 30Заноя, Одолам и селата им, в Лахис и полетата му, и в Азика и селата му. Така се заселиха от Вирсавее до Еномовата долина. 31А вениаминците [се заселиха] от Гава [нататък], в Михмас, Гаия, Ветил и селата му, 32в Анатон, Ноб, Анания, 33Асора, Рама, Гетаим, 34Адид, Севоим, Невалат, 35Лод, Оно и в долината на дърводелците. 36А някои отреди от левитите [се заселиха] в Юда и във Вениамин.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Nehemiah 10
Top of Page
Top of Page