Неемия 10
Bulgarian
1А ония, които подпечатаха, бяха: управителят Неемия, Ахалиевият син и Седекия, 2Сераия, Азария, Еремия, 3Пасхор, Амария, Мелхия, 4Хатус, Севания, Малух, 5Харим, Меримот, Авдия, 6Даниил, Ганатон, Варух, 7Месулам, Авия, Миамин, 8Маазия, Велгай и Семаия; те бяха свещеници. 9Левити: Исус, Азаниевият син, Вануй от Инададовите потомци и Кадмиил; 10и братята им Севания, Одия, Келита, Фелаия, Анан, 11Михей, Реов, Асавия, 12Закхур, Серевия, Севания, 13Одия, Ваний и Венину. 14Началници на людете: Фарос, Фаат-моав, Елам, Зату, Ваний, 15Вуний, Азгад, Вивай, 16Адония, Вагуй, Адин, 17Атир, Езекия, Азур, 18Одия, Асум, Висай, 19Ариф, Анатот, Невай, 20Магфиас, Месулам, Изир, 21Месизавеил, Садок, Ядуа, 22Фелатия, Анан, Анаия, 23Осия, Анания, Асув, 24Алоис, Филея, Совив, 25Реум, Асавна, Маасия, 26Ахия, Анан, Ганан, 27Малух, Харим и Ваана.

28А останалите от людете, свещениците, левитите, вратарите, певците, нетинимите и всички, които бяха се отделили от племената на земите [и се прилепили] към Божия закон, жените им, синовете им и дъщерите им, всеки, който знаеше и разбираше, 29присъединиха се към братята си, големците си, и постъпиха в заклинание и клетва да ходят по Божия закон, който бе даден чрез Божия слуга Моисея, и да пазят и вършат всичките заповеди на Иеова нашия Господ, съдбите Му и повеленията Му; 30и да не даваме дъщерите си на племената на земята, и да не вземаме техните дъщери за синовете си; 31и ако племената от земята донесат стоки или каква да било храна за продан в съботен ден, да не купуваме от тях в събота или в свет ден; и да се отказваме от [обработването на земята] всяка седма година и от изискването на всеки дълг.

32Наредихме си още да се задължим да даваме всяка година по една трета от сикъла за службата на дома на нашия Бог, 33за присътствените хлябове, за постоянния хлебен принос, за постоянното всеизгаряне, в съботите и на новолунията и на празниците, и за светите неща, за приносите за грях в умилостивение за Израиля, и за всичката работа на дома на нашия Бог.

34И ние- свещениците, левитите и людете- хвърлихме жребие [помежду си] за приноса на дървата, за да ги докарват в дома на нашия Бог, според бащините ни домове, в определени времена всяка година, за да горят върху олтара на Господа нашия Бог според предписаното в закона; 35и всяка година да донасяме в Господния дом първите плодове от земята си и първите плодове от рожбата на всяко дърво; 36и да довеждаме в дома на нашия Бог, на свещениците, които служат в дома на нашия Бог, първородните от синовете си и от добитъка си, според предписаното в закона, и първородните от говедата си и от стадата си; 37и да донасяме на свещениците, в стаите на дома на нашия Бог първите плодове от нашето тесто, и приносите си, и плодовете от всякакво дърво, тоже и виното и дървеното масло; и [да внасяме] на левитите десетъците от земята си, и левитите да вземат десетъците по всичките градове, гдето обработваме земята. 38И [някой] свещеник, Ааронов потомец, да бъде с левитите когато вземат десетъците; и левитите да донасят десетъка от десетъците в дома на нашия Бог, в стаите на съкровищницата. 39Защото израилтяните и левийците трябва да донасят приносите от житото, от виното и от дървеното масло в стаите, гдето са съдовете на светилището, и служащите свещеници, вратарите и певците. И няма да оставим дома на нашия Бог.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Nehemiah 9
Top of Page
Top of Page