Исус Навиев 13
Bulgarian
1А Исус беше стар, напреднал на възраст; и Господ му рече: Ти си стар, напреднал на възраст, а остава още много земя да се превзема. 2Ето земята, която остава още: всичките околности на филистимците и цялата Гесурска [земя], 3от Сиор, който е към Египет, до границата на Акарон на север, която се счита на ханаанците,- петте околии на филистимците: на газяните, на азотците, на аскалонците, на гетците и на акаронците; и [земята], която е на авейците; 4на южната страна, цялата земя на ханаанците, и Меара, която е на сидонците, до Афек, до аморейските граници; 5и земята на гевалците, и целият Ливан към изгрева на слънцето, от Ваалгад под Ермонската планина до прохода на Емат; 6всичките планински жители от Ливан до Мисрефот-маим, [то ест], всичките сидонци; тях Аз ще изтребя отпред израилтяните; а ти раздели тая [земя] в наследство на Израиля, според както съм ти заповядал. 7Сега, прочее, раздели тая земя в наследство на деветте племена и на половината от Манасиевото племе.

8А заедно с [другата] му [половина] рувимците и гадците взеха наследството си, което Моисей им даде оттатък Иордан, на изток, както Господният слуга Моисей им даде, 9от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и града, който е в средата на долината, и цялата медеванска равнина до Девон, 10и всичките градове на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон до границите на амонците, 11и Галаад, и пределите на гесурците и на мааханците, и цялата Ермонска планина, и целия Васан до Салха, 12цялото царство на Ога във Васан, който царуваше в Астарот и в Едраи, и който бе оцелял от останалите от исполините; защото тях Моисей порази и ги изгони. 13Обаче, израилтяните не изгониха гесурците и мааханците, та гесурците и мааханците живееха между Израиля, [както живеят] и до днес. 14Само на Левиевото племе той не даде наследство; жертвите, [принесени] чрез огън на Господа Израилевия Бог са тяхно наследство, според както им е казал.

15А Моисей даде на племето на рувимците [наследство] според семействата им. 16Пределите им бяха от Ароир, който е при брега на потока Арнон и града, който е всред долината, и цялата равнина до Медева, 17Есевон и всичките му градове в равнината: Девон, Вамот-ваал, Вет-ваалмеон, 18Яса, Кедимот, Мафаат, 19Кириатаим, Сивма, Зарет-Саар в хълма на Емак, 20Вет-фегор, Асдот-фасга, Вет-есимот, 21и всичките градове на равнината, и цялото царство на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон, когото Моисей порази заедно с мадиамските първенци: Евия, Рекема, Сура, Ура и Рева, Сионови първенци, които живееха в оная земя. 22И между убитите от тях, израилтяните убиха с нож Валаама Веоровия син, чародееца. 23А границата на рувимците беше Иордан и пределите му. Това е наследството на рувимците според семействата им, с градовете му и техните села.

24И на Гадовото племе, Моисей даде [наследство] на гадците, според семействата им. 25Пределът им беше Язир и всичките Галаадски градове, и половината от земята на амонците до Ароир срещу Рава, 26и от Есевон до Рамат-масфа и Ветоним, и от Маханаим до границата на Девир, 27и, в долината, Ветарам, Ветнимра, Сокхот и Сафон, останалото от царството на есевонския цар Сион оттатък Иордан на изток, имайки за граница Иордан до края на езерото Хинерот. 28Това е наследството на гадците според семействата им, с градовете му и техните села.

29Моисей даде [наследство] и на половината от Манасиевото племе; и то стана [притежание] на половината от племето на манасийците според семействата им. 30Пределът им беше от Маханаим, целия Васан, цялото царство на васанския цар Ог, и всичките заселища на Яир, които са у Васан, шестдесет града. 31И половината от Галаад, и Астарот и Едраи, градове на Оговото царство във Васан, се дадоха на потомците, на Махира Манасиевия син, на половината от Махировите потомци според семействата им.

32Тия са наследствата, които Моисей раздели в моавските полета оттатък Иордан, срещу Ерихон, на изток. 33А на Левиевото племе Моисей не даде наследство; Господ Израилевият Бог беше наследството им, според както им беше казал.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Joshua 12
Top of Page
Top of Page