Исус Навиев 12
Bulgarian
1А ето царете на земята оттатък Иордан, към изгрева на слънцето, които израилтяните поразиха и чиято земя превзеха, от потока Арнон до Ермонската планина, и цялото поле на изток: 2аморейският цар Сион, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и е в средата на долината, и [владееше] половината на Галаад до потока Явок, който е граница на амонците, 3и, на изток, дори до езерото Хинерот и до полското море, [сиреч], Соленото море, на изток, до пътя към Вет-иесимот, и на южната страна под Асдот-фасга: 4и пределите на васанския цар Ог, който беше от останалите исполини и живееше в Астарот и в Едраи, 5който владееше в Ермонската планина, в Салха и в целия Васан, до границите на гесурците и на мааханците, и половината от Галаад до границата на есевонския цар Сион. 6Тях поразиха Господния слуга Моисей и израилтяните; и Господният слуга Моисей даде [земята им] за притежание на рувимците, на гадците и на половината от Манасиевото племе.

7И ето царете на земята оттатък Иордан, на запад, които Исус и израилтяните поразиха, от Ваалгад в Ливанската долина до нагорнището Халак, което отива към Сиир; и Исус даде [земята им] за притежание на Израилевите племена, според както щяха да бъдат разделени: 8в хълмистата земя, в равнините, в полето, в подгорията, в пустинята и в южната страна. [Царете бяха от] хетейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, [а именно]: 9ерихонският цар, един; царят на Гай, [град] близо до Ветил, един; 10ерусалимският цар, един; хевронският цар, един; 11ярмутският цар, един; лахийският цар, един; 12еглонският цар, един; гезерският цар, един; 13девирският цар, един; гедерският цар, един; 14хорманският цар, един; арадският цар, един; 15ливанският цар, един; одоламският цар, един; 16макиданският цар, един; ветилският цар, един; 17тапфуанският цар, един; еферският цар, един; 18афекският цар, един; ласаронският цар, един; 19мадонският цар, един; асорският цар, един; 20симрон-меронският цар, един; ахсафският цар, един; 21таанахският цар, един; магедонският цар, един; 22кедеският цар, един; царят на Иокнеам в Кармил, един; 23царят на Дор в Нафат-дор, един; царят на Гоим в Галгал, един; 24тирзанският цар, един; всичките царе, тридесет и един.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Joshua 11
Top of Page
Top of Page