Еремия 52
Bulgarian
1Седекия бе двадесет и една година на възраст, когато се възцари, и царува единадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Амитала, дъщеря на Еремия от Ливна. 2Той върши зло пред Господа, съвсем както беше направил Иоаким. 3Защото, от гнева на Господа, който [пламна] против Ерусалим и Юда, докато ги отхвърли от лицето Си, [стана че] Седекия въстана против вавилонския цар. 4И тъй, в деветата година на [Седекиевото] царуване, в десетия месец, на десетия ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор дойде, той и цялата му войска, против Ерусалим, и като разположи стана си против него, издигнаха укрепления наоколо против него; 5и градът се обсаждаше до единадесетата година на цар Седекия. 6А в четвъртия месец, на деветия ден от месеца, [когато] гладът се усили в града, тъй щото нямаше хляб за людете на мястото, 7отвори се пролом в градската [стена], поради което всичките военни мъже побягнаха, като излязоха из града през нощта през пътя на портата, която е между двете стени, при царската градина, (а халдейците бяха близо около града), и отидоха по пътя за полето, 8А халдейската войска преследва царя та стигна Седекия в ерихонските полета. И цялата му войска се разбяга от него. 9И хванаха царя та го заведоха при вавилонския цар в Ривла, в земята Емат; и той издаде присъда за него, [сиреч], 10вавилонският цар закла синовете на Седекия пред очите му; закла в Ривла и всичките Юдови началници; 11и избоде очите на Седекия, и като го върза в окови вавилонският цар го заведе във Вавилон и го тури в тъмница, [гдето остана] до деня на смъртта си.

12А в петия месец, на деветия ден от месеца, в деветнадесетата година на вавилонския цар Навуходоносор, дойде в Ерусалим началникът на телохранителите Навузардан, служител на вавилонския цар, 13та изгори Господния дом и царския дворец; дори всичките къщи в Ерусалим, [сиреч], всяка голяма къща, изгори с огън. 14И цялата халдейска войска, която бе с началника на телохранителите, събори всичките стени около Ерусалим. 15Тогава началникът на телохранителите Навузардан заведе в плен някои от по-сиромасите на людете, и останалите от людете, които бяха оцелели в града, и бежанците, които прибягнаха при вавилонския цар, както и останалото множество. 16Обаче началникът на телохранителите Навузардан остави някои от най-бедните в земята за лозари и земеделци.

17А медните стълбове, които бяха в Господния дом, и подножията и медното море, които бяха в Господния дом, халдейците сломиха и принесоха всичката им мед във Вавилон; 18отнесоха и котлите, лопатите, щипците, легените, темянниците и всичките медни прибори, с които се извършваше службата. 19Началникът на телохранителите отнесе и блюдата, кадилниците, и тасовете, котлите и светилниците, лъжиците и чашите,- каквото беше златно [като] злато, и каквото сребърно [като] сребро. 20[Колкото за] двата стълба, едното море, и дванадесетте медни юнци, които бяха вместо подножия, които цар Соломон беше направил за Господния дом, медта на всички тия вещи превишаваше всяко тегло; 21а за тия стълбове, височината на единия стълб беше осемнадесет лакти, и окръжността му се измерваше с връв от дванадесет лакти; и дебелината му бе четири пръсти; той бе кух; 22и меден капител беше върху него; а височината на единия капител бе пет лакти; и върху капитела наоколо имаше мрежа и нарове, всичките медни. Подобни на тия [бяха мерките] и на втория стълб с наровете. 23Имаше двадесет и шест нарове на четирите страни; всичките нарове, които бяха върху мрежата наоколо бяха сто.

24Началникът на телохранителите взе и първосвещеника Сараия, и втория свещеник Софония, и тримата вратари; 25и от града взе един скопец, който беше надзирател на военните мъже, и седем мъжа от имащите достъп при царя, които се намериха в града, и на военачалника секретаря, който събираше войски от людете на земята, и шестдесет мъже от людете на земята, които се намираха всред града; 26и като ги взе, началникът на телохранителите Навузардан ги заведе при вавилонския цар в Ривла. 27И вавилонският цар ги порази, и уби ги в Ривла, в земята Емат. Така Юда биде закаран в плен от земята си.

28А ето людете, които Навуходоносор плени: в седмата година, три хиляди двадесет и три юдеи; 29в осемнадесетата година на Навуходоносора той плени от Ерусалим осемстотин тридесет и двама души; 30а в двадесет и третата година на Навуходоносора, началникът на телохранителите Навузардан, плени от юдеите седемстотин четиридесет и пет души; всичките бяха четири хиляди и шестстотин души.

31А в тридесет и седмата година от пленяването на Юдовия цар Иоахин, в дванадесетия месец, на двадесет и петия ден от месеца, вавилонският цар Евал-меродах, в годината на възцаряването си, възвиси главата на Юдовия цар Иоахин, и го извади из тъмницата; 32и говори любезно с него, постави неговия престол по-горе от престола на царете, които бяха с него във Вавилон, 33и промени тъмничните му дрехи; и [Иоахин] се хранеше всякога пред него през всичките дни на живота си. 34А колкото за храната му, даваше му се от вавилонския цар постоянна храна, ежедневен дял през всичките дни на живота му, дори до деня на смъртта му.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Jeremiah 51
Top of Page
Top of Page