Авакум 2
Bulgarian
1На стражата си ще застана, Ще се изправя на кулата, И ще внимавам да видя какво ще ми говори Той, И какво да отговоря на изобличителя си.

2Господ в отговор ми рече: Напиши видението и изложи го ясно на дъсчици, За да може да се чете бърже.

3Защото видението се отнася към едно определено [бъдеще] време, Но бърза към изпълнението си, и няма да излъже; Ако и да се бави, чакай го, Защото непременно ще дойде, няма да закъснее.

4Ето, душата му се надигна, не е отдън права; А праведният ще живее чрез вярата си.

5При това, понеже виното е коварник, Той е високоумен човек, който не мирува, Който разширява охотата си като преизподня, И, като смъртта, не се насища, Но събира при себе си всичките народи, И натрупва при себе си всичките племена.

6Против такъв няма ли всички тия да съставят притча, И против него присмивателна поговорка? като рекат: Горко на онзи, който натрупва [много нещо], което не е негово!- до кога?- И който товари себе си със залози!

7Няма ли да станат внезапно ония, които ще те хапят чрез лихоимство, И да се подигнат ония, които ще те правят окаян, Та ти да им станеш за плячка?

8Понеже ти обра много народи, Всички останали от племената ще те оберат, Поради кръвта на човеците, И поради насилието извършено [от тебе] на земята, На града и на всичките му жители.

9Горко на онзи, който придобива неправедна печалба за дома си За да постави гнездото си на високо, Та да се избави от силата на бедствието!

10Ти си намислил [онова, което ще докара] срам на дома ти Като си изтребил много племена, И си съгрешил против своята си душа.

11Защото камъкът ще извика из стената, И гредата из дърветата ще му отговори.

12Горко на онзи, който гради град с кръв, И утвърждава град с неправда!

13Ето, не е ли от Господа на Силите това, Гдето се трудят племената за огъня, И народите се мъчат за суетата?

14Защото земята ще бъде пълна Със знанието на славата Господна, Както водите покриват морето.

15Горко на онзи, който напоява ближния си,- На тебе, който изливаш яростта си, още ги и опиваш, За да гледаш голотата им!

16Напълнил си се със срам, а не със слава; Пий и ти, и нека се открие краекожието ти, Чашата на десницата Господна ще се обърне към тебе, И гнусно безчестие ще бъде върху славата ти.

17Защото неправдата [ти] към Ливан ще те покрие, И изтребването на уплашените животни, Поради кръвта на човеците, И насилието извършено [от тебе] на земята, На града и на всичките му жители.

18Какво ползва изваяният идол, Та го е изваял художника му?- Или леяният идол, учителят на лъжата, Та уповава творителят му на делото си, Тъй щото да прави неми идоли?

19Горко на онзи, който казва на дървото: Събуди се!- На немия камък: Дигни се! Той ли ще [го] научи? Ето, той е обкован със злато и сребро, И няма никакво дишане в него.

20Но Господ е в светия Си храм; Млъкни пред Него, цяла земльо.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Habakkuk 1
Top of Page
Top of Page