Ездра 10
Bulgarian
1А като се молеше Ездра и се изповядваше с плач, паднал пред Божия дом, събра се при него от Израиля едно много голямо множество мъже, жени и деца; защото людете плачеха много горчиво. 2Тогава Сехания, Ехииловият син, от Еламовите потомци, проговори та рече на Ездра: Ние извършихме престъпление против своя Бог, като взехме чужденки от племената на земята; все пак, обаче, сега има надежда за Израиля относно това нещо. 3Сега, прочее, нека направим завет с нашия Бог да напуснем всички тия жени и родените от тях, съгласно съвета на господаря ми и на ония, които треперят от заповедта на нашия Бог; и нека се постъпи според закона. 4Стани, защото това нещо на тебе принадлежи; и ние сме с тебе; бъди храбър и действувай.

5Тогава Ездра стана та закле началниците на свещениците, на левитите и на целия Израил, че ще постъпят според това заявление. И те се заклеха. 6Тогава Ездра стана от пред Божия дом та отиде в стаята на Иоанана, Елиасивовия син; но когато стигна там, не яде хляб и не пи вода, защото тъжеше за престъплението на ония, които са били в плена. 7Сетне прогласиха по Юда и Ерусалим между всичките върнали се от плена да се съберат в Ерусалим, 8и да бъде конфискуван целият имот на всеки, който не би дошъл в три дни според решението на началниците и старейшините, и сам той да бъде отлъчен от обществото на ония, които са били в плен.

9И така, в трите дни се събраха всичките Юдови и Вениаминови мъже в Ерусалим. Беше деветият месец, на двадесетия ден от месеца; и всичките люде, седейки в двора пред Божия дом, трепереха поради това нещо и от поройния дъжд. 10Тогава свещеник Ездра стана та им рече: Вие сте извършили престъпление, като сте взели чужденки за жени та сте увеличили виновността на Израиля. 11Сега, прочее, изповядайте се на Господа Бога на бащите си и изпълнете волята Му, и отлъчете се от племената на тая земя и от чужденките жени. 12Тогава цялото събрание отговаряйки рече със силен глас: Както си казал, така подобава нам да направим. 13Людете, обаче, са много, и понеже времето е много дъждовито, не можем да стоим вън; при това, работата не е за един ден, нито за два, защото сме мнозина, които сме съгрешили в това нещо. 14Затова, нека се назначат нашите първенци [да надзирават тая работа] за цялото общество, и в определени времена нека дохождат [пред тях] всички, които са взели за жени чужденки по нашите градове, и заедно с тях старейшините на всеки град, и съдиите му, догдето се отвърне от нас пламенният гняв на нашия Бог поради това нещо. 15[И понеже] само Ионатан Асаиловият син и Яазия Текуевият син станаха да се противят, с Месулам и левитина Саватай, които ги подкрепиха,

16[затова] завърналите се от плена постъпиха така; и отделиха се към свещеник Ездра някои началници на бащини [домове], според бащините си домове, всички по име; и те седнаха на първия ден от десетия месец да изследват тая работа. 17И до първия ден от първия месец свършиха с всичките мъже, които бяха взели за жени чужденки.

18Между потомците на свещениците се намериха такива, които бяха взели за жени чужденки: от синовете на Исуса Иоседековият син и братята му, Маасия, Елиезер, Ярив и Годолия. 19И дадоха ръцете си [в обещание], че ще напуснат жените си; и като престъпници [принесоха] за престъплението си овен от стадото. 20А от Емировите потомци, Ананий и Зевадия, 21от Харимовите потомци, Маасия, Илия, Семаия, Ехиил и Озия. 22От Пасхоровите потомци, Елиоинай, Маасия, Исмаил, Натанаил, Иозавад и Еласа.

23А от левитите: Иозавад, Семей, Келаия, (който е Келита), Петаия, Юда и Елиезер.

24От певците, Елиасив; и от вратарите: Селум, Телем и Урий.

25А от Израиля, от Фаросовите потомци: Рамия, Езия, Мелхия, Миамин, Елеазар, Мелхия и Ванаия. 26От Еламовите потомци: Матания, Захария, Ехиил, Авдий, Еримот и Илия. 27От Затуевите потомци: Елиоинай, Елиасив, Матания, Еримот, Завад и Азиза. 28От Виваевите потомци: Иоанан, Анания, Завай и Атлай. 29От Ваниевите потомци: Месулам, Малух, Адаия, Ясув, Сеал и Рамот. 30От Фаат-моавовите потомци: Адна, Хелал, Ванаия, Маасия, Матания, Веселеил, Вануй и Манасия. 31От Харимовите потомци: Елиезер, Есия, Мелхия, Семаия и Симеон. 32Вениамин, Малух и Самария. 33От Асумовите потомци: Матенай, Матата, Завад, Елифалет, Еремай, Манасия и Семей. 34От Ваниевите потомци: Маадай, Амрам и Уил. 35Ванаия, Ведеия, Хелуй, 36Вания, Меримот, Елиасив, 37Матания, Матенай, Яасо, 38Ваний, Вануй, Семей, 39Селемия, Натан, Адаия, 40Махнадевай, Сасай, Сарай, 41Азареил, Селемия, Самария, 42Селум, Амария и Иосиф. 43От Невоевите потомци: Еиил, Мататия, Завад, Зевина, Ядав, Иоил и Ванаия. 44Всички тия бяха взели чужденки за жени; и някои от жените бяха им родили чада.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezra 9
Top of Page
Top of Page