Амос 5
Bulgarian
1Слушайте това слово, Плачът, който аз започвам за вас, доме Израилев:

2Падна Израилевата девица, Няма да стане вече; Хвърлена е на земята си Без да има кой да я дигне.

3Защото така казва Господ Иеова: Градът, из който излизаха хиляда, ще остане със сто за Израилевия дом, И оня, из който излизаха сто, ще остане с десет.

4Защото така казва Господ на Израилевия дом: Потърсете Ме и ще живеете;

5Но не търсете Ветил, Нито влизайте в Галгал, Нито заминавайте във Вирсавее; Защото Галгал непременно ще отиде в плен, И Ветил ще изчезне.

6Потърсете Господа и ще живеете; Да не би да избухне като огън в Иосифовия дом Та [го] пояде, без да има кой да го гаси във Ветил.

7Вие, които обръщате правосъдието в пелин, И хвърляте правдата на земята,

8[Потърсете Този], Който прави Плеядите и Ориона, Който обръща мрачната сянка в зора, И помрачава деня та [става] нощ,- Този, Който повиква морските води И ги излива по лицето на земята, (Иеова е името му,)-

9Този, Който нанася внезапна гибел върху силните, Тъй щото гибел достига в крепостите.

10Те мразят този който изобличава в портата, И се гнусят от онзи, който говори справедливо.

11Прочее, понеже угнетявате сиромаха И изтръгвате от него жито, [Затова, ако и да] сте построили къщи от дялани камъни, Няма да живеете в тях, [Ако и да] сте насадили приятни лозя, Няма да пиете виното им.

12Защото зная колко много са вашите престъпления И колко големи са греховете ви, [Вие], които угнетявате праведния, приемате подкупи, И извръщате [правото] на сиромасите в портата;

13Затова разумният млъква в такова време; Защото е зло време.

14Потърсете доброто, а не злото, за да живеете; Така Господ, Бог на Силите, ще бъде с вас, както вие казвате.

15Мразете злото, обичайте доброто И установявайте правосъдие в портата; Може би Господ, Бог на Силите, да се смили за останалите от Иосифа.

16Затова, така казва Иеова, Бог на Силите, Господ: Ридание ще има по всичките площади, И по всичките улици ще казват: Горко! горко! Ще повикат земеделеца на жалеене, И изкусните оплаквателки за ридание;

17И по всичките лозя ще има ридание, Защото Аз ще замина посред тебе, казва Господ.

18Горко на ония, които желаят денят Господен! За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не виделина.

19Както, ако бягаше човек от лъв, И го срещне мечка, Или, като влезе вкъщи, опре ръката си о стената, И змия го ухапе,

20[Така] не ще ли бъде денят Господен тъмнина, а не виделина? Дори мрак, без никаква светлина?

21Мразя, презирам празнуванията ви, И няма да благоволя в тържествените ви събрания.

22Даже ако ми принесете всеизгарянията и жертвите си, Няма да ги приема, Нито ще погледна към примирителните ви жертви от угоени животни.

23Отмахни от Мене шума на песните си, Защото не ща да слушам свиренето на псалтирите ти;

24Но нека тече правосъдието като вода, И правдата като поток, който не пресъхва.

25Доме Израилев, на Мене ли принасяхте жертви и приноси Четиридесет години в пустинята? 26[Напротив], носехте царя си Сикут И Хиун, идолите си, Звездата на вашите богове, Които си направихте. 27Затова ще ви закарам в плен оттатък Дамаск, Казва Господ, чието име е Бог на Силите.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Amos 4
Top of Page
Top of Page