2 Летописи 23
Bulgarian
1А в седмата година Иодай се усили като взе стотниците: Азария, Ероамовия син, Исмаила Иоанановия син, Азария Овидовия син, Маасия Адаиевия син и Елисафата Зехриевия син, та направи завет с тях. 2И обходиха Юда та събраха левитите от всичките Юдови градове, и началниците на Израилевите бащини [домове], и дойдоха в Ерусалим. 3Тогава цялото събрание направи завет с царя в Божия дом. И [Иодай] им каза: Ето, царският син ще се възцари, както е говорил Господ за Давидовите потомци. 4Ето какво трябва да направите: една трета от вас, от свещениците и от левитите, които постъпвате [на служба] в събота, нека стоят вратари при вратите, 5една трета в царската къща, и една трета при портата на основата; а всичките люде да бъдат в дворовете на Господния дом. 6И никой да не влиза в Господния дом, освен свещениците и ония от левитите, които служат; те нека влизат, защото са свети; а всичките люде да пазят заръчаното от Господа, 7И левитите да окръжават царя, като има всеки оръжията си в ръка; и който би влязъл в дома, да бъде убит; и да бъдете с царя при влизането му и при излизането му.

8И тъй, левитите и целият Юда извършиха всичко според както заповяда свещеник Иодай, и взеха всеки мъжете си- ония, които щяха да постъпят [на служба] в събота, и ония, които щяха да оставят [службата] в събота; защото свещеник Иодай не разпущаше отредите. 9И свещеник Иодай даде на стотниците цар Давидовите копия и щитчетата и щитове, които бяха в Божия дом. 10И постави всичките люде около царя, всеки мъж с оръжията му в ръка, от дясната страна на дома до лявата страна на дома, край олтара и край храма. 11Тогава изведоха царския син, та положиха на него короната и [му връчиха божественото] заявление, и направиха го цар. И Иодай и синовете му го помазаха и казаха: Да живее царят!

12А Готолия, като чу вика от людете, които се стичаха и хвалеха царя, дойде при людете в Господния дом, 13и погледна, и, ето, царят стоеше при стълба си във входа и военачалниците и тръбите при царя, и всичките люде от страната се радваха и свиреха с тръбите, а певците и ония, които бяха изкусни да псалмопеят, [свиреха] с музикалните инструменти. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: Заговор! заговор! 14И свещеник Иодай изведе стотниците, поставени над силите, та им рече: Изведете я вън от редовете, и който би я последвал, да бъде убит с меч; защото свещеникът беше казал: Да не я убиете в Господния дом. 15И така отстъпиха й място: и когато стигна до входа на царската къща, убиха я там.

16Тогава Иодай направи завет между себе си и всичките люде и царя, че ще бъдат Господни люде. 17И всичките люде влязоха във Вааловото капище, та го събориха, жертвениците му и кумирите му изпотрошиха, а Вааловият жрец, Матан, убиха пред жертвениците. 18И Иодай постави службите на Господния дом в ръцете на левитските свещеници, които Давид беше разпределил из Господния дом, за да принасят Господните всеизгаряния, според както е писано в Моисеевия закон, с веселие и с песни според Давидовата наредба. 19Постави и вратарите при портите на Господния дом, да не би да влиза някой нечист от какво да е нещо. 20Тогава, като взе стотниците, високопоставените, началниците на людете, и всичките люде от страната, изведоха царя от Господния дом; и като заминаха през горната порта в царската къща, поставиха царя на царския престол. 21Така всичките люде от страната се зарадваха, и градът се успокои; а Готолия убиха с меч.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Chronicles 22
Top of Page
Top of Page