Revelation 16
Uma New Testament
1Ku'epe wo'o-mi, ria to mololita ngkai rala Tomi Pepuea' napesukui mpo'uli' -raka mala'eka to pitu toera: "Hilou-mokoi, bowo-mi ihi' batili roe Alata'ala tetu hi wongko dunia'!"

2Kahilou-nami mala'eka to lomo' -na mpobowo ihi' batili-na hi dunia'. Hangaa memoka' -mi waka' -waka' to mekoroi' pai' to merungkui hi tauna to ria-raka tanda binata to dada'a toe pai' hi tauna to mpopue' pinotau-na.

3Mala'eka karodua-na mpobowo ihi' batili-na hi tahi'. Ue tahi' toe jadi' hewa raa' tauna to mate, alaa-na mate omea-mi anu tuwu' to hi rala tahi'.

4Mala'eka katolu-na mpobowo ihi' batili-na hi hawe'ea halu' pai' hi hawe'ea ulu ue, alaa-na hawe'ea ue toe jadi' raa'. 5Oti toe, ku'epe mala'eka to mpokuasai ue mpo'uli': Oo Pue' Alata'ala to moroli', to ria ami' -moko ngkai lomo' -na pai' to bate ria-ko wae lau, Monoa' lia pehuku' -nu tetu-e. 6Apa' tauna to hi dunia' toera lou mpopatehi topetuku' -nu, rabowo-mi raa' nabi-nu to wori'. Toe pai' hewa toe lau nubali' -mi ue jadi' raa', nupopo'inui-raka. Toto-na lia-mi tetu-e!" 7Ngkai ree, ku'epe lolita ngkai meja' pontunua pepue' to mpo'uli': "O Pue' Alata'ala, bate wae mpu'u! Bate makono pai' monoa' pehuku' -nu. Meliu kuasa-nu ngkai hawe'ea!"

8Oti toe, mala'eka ka'opo' -na mpobowo ihi' batili-na hi eo, pai' eo toe rawai' kuasa mpomampuhi manusia' hante penene-na. 9Mampu-ramo manusia' ngkai pehimai' -na to ngkerepa' lia, pai' metipo' -ramo mpotipo' Alata'ala, apa' Hi'a-mi to mokuasa hi pesesa' toe. Uma oa' -ra medea ngkai jeko' -ra, uma oa' rapangaku' kabohe tuwu' -na Alata'ala.

10Mala'eka kalima-na mpobowo ihi' batili-na hi poparenta-na binata to dada'a toei. Humalili' poparenta-na toe hangaa mobengi riki-mi, pai' manusia' ngkoto' jila' -ra ntodohaka. 11Ngkai ree, mpotipo' Alata'ala to hi suruga wo'o-ramo ngkai kapeda' -ra pai' ngkai waka' -ra toe. Aga uma oa' -ra medea ngkai kehi-ra to dada'a.

12Oti toe, mala'eka ka'ono-na mpobowo ihi' batili-na hi ue bohe to rahanga' ue Efrat. Kasole-nami ue toe, alaa-na ria-mi ohea to ratara magau' -magau' ngkai tono' mata'eo, bona tumai-ra manga'e.

13 14Pai' kuhilo hadua anudaa' mehupa' ngkai nganga ule naga. To hadua wo'o mehupa' ngkai nganga binata to dada'a, pai' to hadua wo'o mehupa' ngkai nganga nabi to boa'. Anudaa' to tolu toera, seta to hewa tete' lence-ra, pai' ria kuasa-ra mpobabehi tanda-tanda to mekoncehi. Hilou-ramo anudaa' to tolu toera mpokio' magau' ngkai humalili' dunia'. Rakio' -ra tumai morumpu pai' manga'e nto'u Eo to Mewulungahi lia, toe-mi tempo-na Alata'ala to mokuasa mpodagi hawe'ea bali' -na hi dunia'. 15Na'uli' Pue' Yesus: "Epe! Rata ncorobaa-a mpai', hewa karata topanako. Marasi' -ra tauna to mo'inga' -inga' pai' to mpewili' pohea-ra. Ane rata-a mpai', uma-ra momako' ngkalawa pai' uma-ra me'ea' hi mata ntodea, apa' rodo-ramo kukaratai." 16Jadi', magau' -magau' hante tantara-ra ngkai humalili' dunia', morumpu mpu'u-ramo hi po'ohaa' to rahanga' hi rala basa Yahudi: Harmagedon.

17Oti toe, mala'eka kapitu-na mpobowo ihi' batili-na hi lolo raoa. Pai' ku'epe, ria to molibu' ngkai Pohuraa Alata'ala hi rala Tomi Pepuea' to hi suruga. Mekio' mpesukui-i, na'uli': "Hudu-mi!" 18Kamparapere' -nami moni kuna, pai' berese pai' kila' momehalau', pai' linua bohe-mi. Ngkai lomo' kajadi' manusia' hi dunia' duu' tempo toi, ko'ia ria linu to hewa toe kabohe-na. 19Ngata bohe to rahanga' Babel mobika' jadi' tolu bagia, pai' ngata-ngata hi humalili' dunia' mokero. Pai' Alata'ala mpehawai jeko' pue' ngata Babel to bohe toe. Napewuku-ra mpo'inu ininu roe-na: nakaroe mperegea-ra hante uma ria ka'olu-olu-na. 20Nto'u toe, moronto ncorobaa hawe'ea lewuto' hi tahi', pai' uma-pi ria bulu'. 21Uda wua' to hewa watu kabohe-na monawu' ngkai langi' mporuncuhi manusia'. Butu meha' -na nte lima mpulu' kilo katomo-na. Toe pai' manusia' mpotipo' Alata'ala, apa' uma mowo pesesa' -na uda wua' to mporuncuhi-ra toe.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Revelation 15
Top of Page
Top of Page