Hoşea 5
Turkish
1‹‹Ey kâhinler, işitin bunu!
Ey İsrailliler, dikkatle dinleyin!
Kulak verin, ey saraydakiler!
Bu yargı size uygulanacak.
Çünkü siz Mispada bir tuzak,
Tavor Dağına serilmiş bir ağ oldunuz.

2Başkaldıranlar azıttıkça azıttı,
Ama ben hepsini yola getireceğim.

3Efrayimi tanırım,
İsrailde de benim için gizli bir şey yok.
Çünkü daha yeni zina ettin, ey Efrayim,
Kirlenmiş İsrail.

4Yaptıkları işler Tanrılarına dönmeye izin vermiyor,
Çünkü zina ruhu var içlerinde,
RABbi tanımıyorlar.

5İsrailin gururu kendine karşı tanıklık ediyor;
Suç içinde tökezliyor İsraille Efrayim,
Yahuda da birlikte.

6Davarlarıyla, sığırlarıyla RABbi aramaya gidecekler,
Ama bulamayacaklar.
Çünkü RAB onlardan uzaklaştı.

7RABbe ihanet ettiler,
Evlilik dışı çocuk yaptılar;
Şimdi yiyip bitirecek Yeni Ay törenleri,
Hem onları hem de tarlalarını.

8‹‹Givada boru, Ramada borazan çalın,
Beytavende savaş çağrısı yapın;
Düşman peşinizde, ey Benyaminliler!

9Azar günü Efrayim yıkıma uğrayacak,
Kararımı bildiriyorum İsrail oymaklarına.

10Yahuda önderleri sınır taşlarının yerini değiştirenlere benziyor,
Gazabımı su gibi dökeceğim üzerlerine.

11Baskı gördü Efrayim,
Ezildi yargı önünde,
Çünkü bile bile boş şeylerin ardına düştü.

12Ben Efrayimlilere karşı güve,
Yahuda halkına karşı küf gibi olacağım.

13‹‹Efrayim hastalığını,
Yahuda yarasını görünce,
Efrayim Asura gitti,
Büyük kraldan yardım istedi.
Ama o size şifa veremez,
Yaranızı iyileştiremez.

14Çünkü ben Efrayime bir aslan,
Yahuda halkına genç bir aslan gibi saldıracağım.
Ben parçalayacağım onları,
Alıp götüreceğim, kurtaran çıkmayacak.

15Sonra gidip yerime döneceğim,
Onlar suçlarını kabul edinceye,
Yüzümü arayıncaya dek orada kalacağım.
Sıkıntıya düşünce gayretle beni arayacaklar.››Turkish

Bible Hub

Hosea 4
Top of Page
Top of Page