Psalm 65
Indonesian Terjemahan Lama

1Mazmur Daud, suatu nyanyian bagi biduan besar.

2Kepada-Mu juga, ya Allah! naiklah puji-pujian yang merdu dari dalam Sion dan kepada-Mu juga orang membayar kaul.

3Bahwa Engkaulah mendengar akan permintaan doa, maka segala manusia akan datang kepadamu.

4Beberapa perkara jahat telah beroleh kemenangan atasku, tetapi Engkau juga yang mengadakan gafirat atas segala salah kami.

5Berbahagialah orang yang telah Kaupilih dan yang Kauhampirkan akan mendiami halaman-Mu; bahwa kami akan dikenyangkan dengan kesedapan rumah-Mu dan dengan kesucian kaabah-Mu.

6Maka beberapa perkara yang hebat dengan adil akan Kausahut kepada kami, ya Allah, pohon selamat kami! ya pengharapan segala ujung bumi dan segala tepi laut yang jauh-jauh!

7Yang menetapkan gunung oleh kuatnya dan yang berikat pinggang akan kuasa.

8Yang meneduhkan gemuruh laut dan gelora gelombangnya dan huru-hara segala bangsa.

9Maka segala orang yang duduk jauh-jauh itu takut akan segala tanda-Mu; Engkau mengadakan bahwa perhinggaan pagi dan petang itu bersorak-sorak.

10Bahwa Engkau mengunjungi bumi serta mendirus akan dia dan Engkau mengayakan dia sangat; maka sungai Allah itu sebaklah dengan air, dan dalam tanah yang sudah Kausediakan demikian, bertumbuhlah gandum yang kuat-kuat batangnya.

11Bahwa Engkau mendirus alur-alurannya dan menghancurkan gumpal-gumpalnya yang keras, dengan beribu-ribu titik Engkau melembutkan dia serta memberkati tumbuh-tumbuhannya.

12Bahwa Engkau memakotai tahun itu dengan kebajikan-Mu, dan segala pelangkah kaki-Mupun bertitik-titik lemak belaka.

13Ia itu bertitik-titik pada tanah rumput di padang, dan segala bukitpun terhias dengan kesukaan. 14

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Psalm 64
Top of Page
Top of Page