Romans 16:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
782 [e]Ἀσπάσασθε
aspasasthe
GreetV-AMM-2P
799 [e]Ἀσύνκριτον,
Asynkriton
Asyncritus,N-AMS
5393 [e]Φλέγοντα,
Phlegonta
Phlegon,N-AMS
2060 [e]Ἑρμῆν,
Hermēn
Hermes,N-AMS
3969 [e]Πατρόβαν,
Patroban
Patrobas,N-AMS
2057 [e]Ἑρμᾶν,
Herman
Hermas,N-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
4862 [e]σὺν
syn
withPrep
846 [e]αὐτοῖς
autois
themPPro-DM3P
80 [e]ἀδελφούς.
adelphous
brothers.N-AMP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:14 Greek NT: Nestle 1904
ἀσπάσασθε Ἀσύνκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμῆν, Πατρόβαν, Ἑρμᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀσπάσασθε Ἀσύνκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμῆν, Πατρόβαν, Ἑρμᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀσπάσασθε Ἀσύνκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμῆν, Πατρόβαν, Ἑρμᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμᾶν, Πατρόβαν, Ἑρμῆν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμᾶν, Πατρόβαν, Ἑρμῆν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀσπάσασθε Ἀσύνκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμῆν, Πατροβᾶν, Ἑρμᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμᾶν, Πατρόβαν, Ἑρμῆν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον Φλέγοντα Ἑρμᾶν Πατροβᾶν Ἑρμῆν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς

Romans 16:14 Hebrew Bible
שאלו לשלום אסונקריטוס ופליגון והרמס ופטרובס יהרמיס והאחים אשר אתם׃

Romans 16:14 Aramaic NT: Peshitta
ܫܐܠܘ ܒܫܠܡܐ ܕܐܤܘܢܩܪܛܘܤ ܘܕܦܠܓܘܢ ܘܕܗܪܡܐ ܘܕܦܛܪܒܐ ܘܕܗܪܡܐ ܘܕܐܚܐ ܕܥܡܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Greet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas and the brethren with them.

King James Bible
Salute Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them.

Holman Christian Standard Bible
Greet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, and the brothers who are with them.
Treasury of Scripture Knowledge

and.

Romans 8:29 For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed …

Colossians 1:2 To the saints and faithful brothers in Christ which are at Colosse: …

Hebrews 3:1 Why, holy brothers, partakers of the heavenly calling, consider the …

1 Peter 1:22,23 Seeing you have purified your souls in obeying the truth through …

Links
Romans 16:14Romans 16:14 NIVRomans 16:14 NLTRomans 16:14 ESVRomans 16:14 NASBRomans 16:14 KJVRomans 16:14 Bible AppsRomans 16:14 Biblia ParalelaRomans 16:14 Chinese BibleRomans 16:14 French BibleRomans 16:14 German BibleBible Hub
Romans 16:13
Top of Page
Top of Page