Romans 12:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3361 [e]Μὴ
NotAdv
3528 [e]νικῶ
nikō
be overcomeV-PMM/P-2S
5259 [e]ὑπὸ
hypo
byPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GNS
2556 [e]κακοῦ,
kakou
evil,Adj-GNS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
3528 [e]νίκα
nika
overcomeV-PMA-2S
1722 [e]ἐν
en
withPrep
3588 [e]τῷ
- Art-DNS
18 [e]ἀγαθῷ
agathō
goodAdj-DNS
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
2556 [e]κακόν.
kakon
evil.Adj-ANS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:21 Greek NT: Nestle 1904
μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν


Romans 12:21 Hebrew Bible
אל נא יכבשך הרע כבוש אתה את הרע בטוב׃

Romans 12:21 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐ ܬܙܟܝܟܘܢ ܒܝܫܬܐ ܐܠܐ ܙܟܐܘܗ ܠܒܝܫܬܐ ܒܛܒܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

King James Bible
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.

Holman Christian Standard Bible
Do not be conquered by evil, but conquer evil with good.
Treasury of Scripture Knowledge

Proverbs 16:32 He that is slow to anger is better than the mighty; and he that rules …

Luke 6:27-30 But I say to you which hear, Love your enemies, do good to them which …

1 Peter 3:9 Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise …

Links
Romans 12:21Romans 12:21 NIVRomans 12:21 NLTRomans 12:21 ESVRomans 12:21 NASBRomans 12:21 KJVRomans 12:21 Bible AppsRomans 12:21 Biblia ParalelaRomans 12:21 Chinese BibleRomans 12:21 French BibleRomans 12:21 German BibleBible Hub
Romans 12:20
Top of Page
Top of Page