Revelation 6:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3708 [e]εἶδον
eidon
I watchedV-AIA-1S
3753 [e]ὅτε
hote
whenAdv
455 [e]ἤνοιξεν
ēnoixen
openedV-AIA-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
721 [e]Ἀρνίον
Arnion
LambN-NNS
1520 [e]μίαν
mian
oneAdj-AFS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GFP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-GFP
4973 [e]σφραγίδων,
sphragidōn
seals,N-GFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
191 [e]ἤκουσα
ēkousa
I heardV-AIA-1S
1520 [e]ἑνὸς
henos
oneAdj-GNS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GNP
5064 [e]τεσσάρων
tessarōn
fourAdj-GNP
2226 [e]ζῴων
zōōn
living creaturesN-GNP
3004 [e]λέγοντος
legontos
saying,V-PPA-GNS
5613 [e]ὡς
hōs
likeAdv
5456 [e]φωνῇ
phōnē
a voiceN-DFS
1027 [e]βροντῆς
brontēs
of thunder,N-GFS
2064 [e]Ἔρχου.
Erchou
Come!V-PMM/P-2S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:1 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ Ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φωνῇ βροντῆς Ἔρχου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φωνῇ βροντῆς Ἔρχου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φωνῇ βροντῆς Ἔρχου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴδον ὅτι ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος, ὡς φωνὴ βροντῆς, Ἔρχου καὶ ἴδε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ εἶδον ὅτι ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων· καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος, ὡς φωνὴ βροντῆς· Ἔρχου.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁράω ὅτε ἀνοίγω ὁ ἀρνίον εἷς ἐκ ὁ ἑπτά σφραγίς καί ἀκούω εἷς ἐκ ὁ τέσσαρες ζῶον λέγω ὡς φωνή βροντή ἔρχομαι

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων λέγοντος, ὡς φωνὴς βροντῆς, Ἔρχου καὶ βλέπε.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν σφραγίδων καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φωνὴς βροντῆς Ἔρχου καὶ βλέπε

Revelation 6:1 Hebrew Bible
וארא כאשר פתח השה אחד מן שבעה החתמות ואשמע אחת מארבע החיות מדברת כקול רעם לאמר בא וראה׃

Revelation 6:1 Aramaic NT: Peshitta
ܘܚܙܝܬ ܟܕ ܦܬܚ ܐܡܪܐ ܚܕ ܡܢ ܫܒܥܐ ܛܒܥܝܢ ܘܫܡܥܬ ܠܚܕܐ ܡܢ ܐܪܒܥ ܚܝܘܢ ܕܐܡܪܐ ܐܝܟ ܩܠܐ ܕܪܥܡܐ ܬܐ ܘܚܙܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then I saw when the Lamb broke one of the seven seals, and I heard one of the four living creatures saying as with a voice of thunder, "Come."

King James Bible
And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see.

Holman Christian Standard Bible
Then I saw the Lamb open one of the seven seals, and I heard one of the four living creatures say with a voice like thunder, "Come!"
Treasury of Scripture Knowledge

when. See on ch.

Revelation 5:5-7 And one of the elders said to me, Weep not: behold, the Lion of the …

the noise.

Revelation 4:5 And out of the throne proceeded lightning and thunder and voices: …

Revelation 10:3,4 And cried with a loud voice, as when a lion roars: and when he had …

Revelation 11:19 And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in …

one.

Revelation 6:3,5,7 And when he had opened the second seal, I heard the second beast …

Revelation 4:6,7 And before the throne there was a sea of glass like to crystal: and …

Acts 4:20 For we cannot but speak the things which we have seen and heard.

Links
Revelation 6:1Revelation 6:1 NIVRevelation 6:1 NLTRevelation 6:1 ESVRevelation 6:1 NASBRevelation 6:1 KJVRevelation 6:1 Bible AppsRevelation 6:1 Biblia ParalelaRevelation 6:1 Chinese BibleRevelation 6:1 French BibleRevelation 6:1 German BibleBible Hub
Revelation 5:14
Top of Page
Top of Page